Вижте какво е заложено в управленската програма на проектокабинета

Законодателна програма и Програма за управление на страната до края на годината бе публикувана от първата политическа сила в Народното събрание „Продължаваме промяната”, в хода на преговорите за съставяне на нов кабинет. Дейностите в документите са с конкретни срокове за изпълнение, а някои от тях пряко засягат и земеделието.

Гласувайте: Трябва ли да се намали ДДС върху храни и селскостопанска продукция?

В представената управленска програма се залага финализиране и одобрение на Стратегическия план за България за развитието на земеделието и селските райони до 31 декември. Със същата крайна дата е заложено да се постигне увеличение на капацитета на лабораторните комплекси за фитосанитарен контрол и разработването на нови стандарти за етикетиране на хранителни продукти с лесен начин за комуникация.

Пилотен комбиниран център между митнически и фитосанитарен контрол с тържище, се предвижда да стартира до края на октомври тази година.

До края на годината трябва да бъдат извършени и 21 законодателни промени, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост, които ще дадат възможност България да започне усвояването на второто плащане от 23 милиарда лева безвъзмездни средства от Европа. Сред тях са:

  • Законопроект за допълнение на Закона за биологичното разнообразие, с който се въвежда изискването за създаване на структури за управление на мрежата Натура 2000 на национално и регионално равнище и за разработване на планове за управление на мрежата. Той трябва да бъде приет до 11.11.2022;
  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър – 21.10.2022;
  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, закона за енергетиката и закона за концесиите, с което да се осигури развитие на геотермалната енергия като възобновяем енергиен източник – до 28.10.2022.

До второ число на последния месец от годината пък трябва да са се осъществили измененията и да се е преминало към цифровизация на комплексното управление, контрол и ефективно използване на водите.

В електронното управление са заложени дигитализация и оптимизация на ключови процеси, включително вписване на имотна партида, регистрация на МПС, заявяване и получаване на БДС, издаване и съгласуване на строителни разрешения, които да се осъществят до 20 декември 2022 г.

Според законодателната програма увеличението на прага за регистрация по ДДС трябва да влезе в действие чрез изменение и допълнение на ЗДДС до 31 юли 2022 г.

До края на настоящия месец трябва да бъдат направени изменения и допълнения по законите, с които да се осъществи:
  • Преминаване на Българската агенция по безопасност на храните към Министерския съвет;
  • Преминаване на Изпълнителна агенция по горите към Министерския съвет ведно с всички горски стопанства(създаване на единен орган – държавна агенция по управление, контрол и защита на горите);
  • Преминаване на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове” към Министерството на финансите и сливането ѝ с Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”.

 

Какво още предлага управленската програма на проектокабинета може да видите тук и тук.

Източник: https://agri.bg/