Ясни са отделните бюджети, а срокът за плащане е 30 септември тази година

 

Ще бъдат подпомогнати около 2000 стопани, засегнати от икономическата криза заради конфликта между Русия и Украйна. Това предвижда Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори.

Ще бъдат ли изплатени тази година всички обещани 450 млн. лв. на земеделците?

Общо 62,2 млн. лв. ще получат производители от секторите „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, лозаро-винарство и оранжерийно производство на зеленчуци. Това са онези 10 млн. евро, отпуснати на България от кризисния резерв на ЕС, допълнени с 200% национално финансирани, заложени в актуализацията на бюджета за 2022 г.

Общественото обсъждане на проектодокумента е 14 дни, до 7 юли. След обнародване на наредбата е предвидено отваряне на прием на заявления. Плащанията трябва да бъдат извършени най-късно до 30 септември 2022 г.

Бюджетът за подпомагане на земеделските стопани по сектори е следният:

•    25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свине-майки и прасета за угояване;
•    25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;
•    6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде;
•    6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които: 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии и 1 251 964,09 лв. за неотопляеми.

Земеделските стопани получават финансова помощ, както следва:

•    в секторите „Свиневъдство и „Птицевъдство“ за брой животни, преизчислени на животинска единица (ЖЕ) по категориите, за които е получено подпомагане през 2021 г. от схемите за държавна помощ  за хуманно отношение;
•    в лозаро-винарския сектор за установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с винено грозде, по схемата за зелени директни плащания;
•    при оранжерийно производство на зеленчуци за установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с оранжерийна култура, по схемата за зелени директни плащания.

Със заповед на министъра на земеделието ще се определят ставките на помощта за ЖЕ от съответната категория животни и за хектар с винено грозде и зеленчуци, като те ще бъдат различни за отопляемите и неотопляемите оранжерии.
 

Източник: https://agri.bg/