Покупката на акции не може да се направи самостоятелно, защото имаме нужда от посредник. Този посредник се нарича брокер, а в днешно време брокерът най-често представлява платформа, която използваме за покупката на акции.

Има не малък избор от брокери, достъпни за българския инвеститор. Такъв тип услуги може да предлага и вашата банка.

По наблюдения на Йордан Генов, изпълнителен директор на MoitePari Consult платформата – Interactive Brokers, е една от най-разпространените опции сред непрофесионални инвеститори, въпреки че самият брокер предлага една сравнително сложна платформа за неопитни инвеститори.

Мистериoзна пратка руско злато е влязла в Швейцария

Засега нито една от основните швейцарски рафинерии за злато не си е признала, че е извършила покупката

 

Първата стъпка, която трябва да се направи, ако ще се използват услугите на тази платформа, е да се създаде „Cash Account“, защото това е акаунт, който ще ограничи използването на заемни средства за търговия и няма да сте изложени на риск от загуба на всички средства. Йордан сподели, че използва услугите на тази платформа, като търгува с акции на борсово търгувани фондове – ETF. В зависимост от сумата, която се инвестира, таксата на сделка обикновено възлиза на около 2 евро. Други популярни платформи, които са предпочитани от голяма част от инвеститорите са Trading212, eToro, Revolut.

Йордан Генов предупреждава инвеститорите да внимават при избора на брокер, който предлага търговия без никакви такси. В такива случаи е хубаво да обърнем внимание дали наистина ще се търгуват акции или договори за разлика – CFD. Когато се извършва търговия с договори за разлика, се прави залог при брокера, че стойността на определена акция ще се повиши или ще се понижи. В такива случаи не се възползваме от всички механизми за защита на инвеститора, включително при фалит на брокера.

Търговците на злато са предпазливи заради действията на Фед

Днес сутринта благородният метал се търгува по $1866,40 за тройунция

 

Какво е данъчното третиране след като се закупят акции на определена компания през брокер?

„Данъчното третиране зависи от борсата, през която преминава сделката. Например, ако искаме да закупим акции на Google, тогава вариантите за осъществяване на тези сделки са два. Първият е да не дължим никакъв данък, когато сделката е преминала през борса, която е в ЕС. Вторият вариант е сделката да премине през борса, която е извън ЕС – в този случай данък се дължи. За голяма част от американските компании сделките биха минали през NYSE: New York Stock Exchange и ако закупим акции в размер на 100 евро и след реализирана печалба продадем на 110 евро, то печалбата от 10 евро подлежи на облагане с 10 % данък“ – добави Йордан Генов.

Какво представляват дивидентните акции?

Дивидентните акции представляват акции на компании, които исторически регулярно изплащат дивиденти. Дивидент е разпределяне на определена част от печалбата на дадена компания, която се изплаща под формата на възнаграждение за нейните акционери. Размерът на дивидента е различен и всяка година се определя от компанията в зависимост от финансовите резултати. Популярни списъци с компании в САЩ изплащащи дивиденти са „Dividend Aristocrats“ и „Dividend Kinds“.

Как закупим инвестиционно злато?

Когато искаме да инвестираме в злато, обикновено първата опция, за която се сещаме, е инвестиция във физическо злато под формата на нумизматична монета или златно кюлче. Такъв вид злато може да се търгува при популярни дилъри като Tavex, IGold и др.

Колко доходоносни са били инвестициите в злато през последните 15 години?

Историята показва, че златото е актив, който може да генерира доходност, но може да генерира и значителни загуби

 

Какви са плюсовете и минусите от тази практика?

Плюсовете са, че физическото злато може да бъде много ценно във форсмажорни ситуации, например военен конфликт или срив на финансовата система. Минусите обаче преобладават, а те са, че има голяма разлика между цените на купуване и продаване. Например, ако решим да закупим 1 грам златно кюлче от дилър, към датата на обучението цена продава е 126 лв., а цена купува 115 лв. В случая ще реализираме загуба от 11 лв. ако ни се наложи бързо да продадем инвестицията. Другият проблем е съхранението на златото, защото ако решим да инвестираме по-голяма стойност във физическо злато, ставаме уязвими да загубим всичко при кражба. Вариант е да съхраняваме златото в сейф в банка, но това е свързано с допълнителни разходи.

Втория вариант за покупка на злато е чрез инвестиционен фонд. При такъв подход не разполагаме с ползите от физическо злато при форсмажорни обстоятелства, но при желание за дългосрочна инвестиция с по-ниски разходи за покупко-продажба и без необходимост от съхранение, този вариант е за предпочитане. Допълнителен плюс на инвестицията чрез фонд е данъчното третиране, тъй като в повечето случаи такива сделки ще са освободени от данъци. Те приемат третирането на сделки с акции и доколкото се извършват през регулирани борси в ЕС, позволяват необлагането на печалбите.

Според Йордан Генов, в морето от опции за инвестиране е изключително важно да не подхождаме емоционално и да влагаме голяма част от парите си в един актив. Съобразявайки житейската си ситуация и времевия хоризонт на инвестицията, непрофесионалните инвеститори следва да изградят свой индивидуален микс от инструменти, т. нар. инвестиционно портфолио, в който спокойно и свободно да влагат парите си без тревога, че са поели излишни рискове.

 

Източник: https://money.bg/

 

 

Категория: 
Ключови думи: