Държавите ще имат възможността да определят стимули за участие на фермери в мрежата за данни

Следвайки намерението си, заложено в стратегията „От фермата до трапезата“, Европейската комисия предложи да преобразува мрежата за земеделски счетоводни данни в мрежа от данни за устойчивост на фермата. Това ще позволи по-добро справяне с предизвикателствата в областта на устойчивостта.

Новата база данни е уникален източник на микроикономически и счетоводни сведения, идващи всяка година от повече от 80 хиляди ферми в Съюза. Тя наблюдава доходите и бизнес дейностите на стопанствата, за да разбере въздействието на мерките, предприети в рамките на Общата селскостопанска политика. Позволява също така да се оцени икономическото и финансово положение на стопанствата от 1965 година насам.

Отразявайки еволюцията на ОСП към повече екологични и социални политики, бъдещият статистически портал ще добави данни за устойчивост по екологични и социални въпроси към своя вече установен икономически обхват. В допълнение към събирането на нови данни, системата ще бъде модернизирана, за да се увеличи споделянето на информация. Това ще даде възможност за предоставяне на допълнителни сведения за консултантски услуги и обратна връзка с фермерите.

Комисията ще определи хармонизираната методология и общия въпросник. Тази обща рамка е важна, за да се гарантира, че данните могат да се сравняват на ниво ЕС. След това държавите членки ще събират данни на ниво ферма със съгласието на земеделския производител. Държавите ще имат възможността да определят стимули за участие на фермери в мрежата за данни, като финансов принос и обратна връзка за ефективността на стопанството с акцент върху подобряването на устойчивите земеделски практики.

 

Превод: Алеко Дянков

Източник: https://agro.bg/