Генетичният анализатор Terrabio представяме в 258 брой на “Агроиновации”

Преносим генетичен анализатор за откриване на патогени в културите е темата, по която работи на екипа по проекта Terrabio. Този проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020” ви представяме в 258 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

Честотата на изтеглянето на храни от търговската мрежа не е намаляла през последните няколко десетилетия, което е тревожно. За да се справят с това, производителите на храни непрекъснато оценяват своите процеси, за да осигурят най-високо качество и рентабилност, чрез значителен фокус върху управлението на риска. Рисковете като суша и наводнение се считат за природни действия, които не засягат пряко потребителите. В случая обаче, други рискове, като пускането на замърсени хранителни продукти на пазара, се разглеждат от обществеността като опасни, предотвратими и са по-малко простими от страна на потребителите.

Има нужда от технологии, които ще позволят прецизно земеделие и ще интегрират торове с контролирано освобождаване, управление на вредители и плевели и прогнозиране на времето.

Целта на проекта Terrabio е по-нататъшно разработване на продукт, който напълно да задоволи нуждите на пазара на земеделски и хранителни продукти. Инструментът Terrabio е първият преносим анализатор, който е достатъчно лесен за използване от хора без обучение по микробиология или молекулярна биология. Terrabio се основава на нова, защитена с патент техника и осигурява бързо откриване на патогени на място, така че производителите да могат да наблюдават полетата си и да предотвратяват щетите своевременно.

Продуктът Terrabio дава възможност на производителите на храни да променят бизнес практиките и ще им позволи да доставят по-пресни и по-безопасни храни на потребителите, като същевременно поддържат икономическа ефективност. Тези ползи ще се превърнат в икономически ползи за потребителите, тъй като бързият и прецизен мониторинг на вредителите ще ограничи използването на продукти на агрохимическата промишленост и ще допринесе за по-високи добиви и по-малко загуби.

В рамките на проекта е осъществено проучване, което цели да оптимизира и валидира бизнес плана, който ще ръководи експлоатацията и комерсиализацията на продукта.

Технологията на Terrabio е подходяща за тестване на патогени във всяка биологична проба и има широк спектър от диагностично приложение. Успехът на този проект ще предостави на Terrabio възможността за бързо разрастване, сътрудничество с лидери в селското стопанство и пазарите за безопасност на храните и ще отговори на глобалните предизвикателства в безопасността на храните.

258 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!

 

Източник: https://agri.bg/