„Софарма Трейдинг“, „Софарма“ и „Чайкафарма“ са компаниите с най-висок оборот за седмицата

С малко над 1% седмичен спад приключва основният индекс на БФБ SOFIX. Оборотът в днешната сесия е почти 1,5 млн. лева, както и още над 664,3 хил. лева от търговията с международни акции.

В рамките на сесията SOFIX се повиши с 0,17% до 612,79 пункта. В края на предишната седмица обаче индексът достигна 620,06 пункта, което представлява спад от почти 1,2%.

По-широкият индекс BGBX40 завърши сесията с понижение от 0,06% до 143,38 пункта. За седмицата бенчмаркът също отбелязва спад – с малко под процент.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се понижава днес с 0,1% до 178,76 пункта, а BGTR30 остава без промяна на ниво от 735,32 пункта.

Шест от включените в SOFIX акции отбелязват спадове, а пет – ръстове. Най-силно поевтиняват акциите на „Холдинг Варна“ – 0,93%, „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) – 0,6%, и „Софарма“ – 0,44%, а най-силно поскъпват книжата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ – с 1,98%, „Еврохолд България“ – 1,85%, „Първа инвестиционна банка“ – 1,02%.

От акциите, включени в основния индекс, за седмицата най-силен спад отбелязват тези на „Химимпорт“ – с 5,93%, „М+С Хидравлик“ – с 5,41%, и „Доверие Обединен Холдинг“ – с 4,12%, а най-силен ръст постигат книжата на „Телелинк БСГ“ – с 1,18%, „Монбат“ – с 0,87%, и „Адванс Терафонд“ – с 0,69%.

От 40-те най-ликвидни компании най-силно поевтиняха акциите на „Стара планина холд“ – с 3,96%, следвани от „Градус“ с 3,73% и БФБ-София с 3,64%, а най-силно поскъпнаха книжата на „Сирма Груп Холдинг“ – със 7,24%, „Агрия Груп Холдинг“ с 3,61% и „Албена“ с 2,07%.

За седмицата най-губещите компании от индекса BGBX40 са „Химимпорт“, „М+С Хидравлик“ (с 5,91%) и „Стара планина холд“ (с 4,9%), а най-печелившите – „Петрол“ с 18,1% ръст, „Агрия Груп Холдинг“ с 10,1% и „Корадо-България“ с 4,44%.

Лидер по оборот в рамките на сесията е „НДФ Динамик“ с 280 350 лева, следвано от „Агрия Груп Холдинг“ със 182 876,30 лева и „Софарма Трейдинг“ със 180 437,6 лева.

За седмицата най-голям оборот се формира от търговия с акции на „Софарма Трейдинг“ – над 1,6 млн. лева, „Софарма“ – над 1,3 млн. лева, „Чайкафарма“ – почти 941 хил. лева.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Десислава Попова
Източник: https://www.investor.bg/