Вижте индикативните цени на новата реколта и нагласите на международните пазари

На фючърсния пазар при пшеницата за доставка септември 2022 г. се наблюдава увеличение на котировките със 17,25 евро/тон – от 397,50 евро/тон в началото на месеца до 414,75 евро/тон в края.

Гласувайте: Ковид помощта ще ви даде ли глътка въздух?

Средната фючърсна цена за месец септември е 412,38 евро/тон, посочват от Министерството на земеделието в своя месечен обзор на международните пазари на зърнени и маслодайни култури.

На европейския фючърсен пазар за доставка юни 2022 г. царевицата стартира с цена от 361,00 евро/тон. В края на разглеждания период достига 352,25 евро/тон, което е намаление на котировките с 8,75 пункта. Средната фючърсна цена за месец юни е 358,56 евро/тон.

Средната фючърсна цени за месец август 2022 г. за рапицата е 842,69 евро/тон, за ноември 2022 г. – 832,06 евро/тон, и за февруари 2023 г. – 816,75 евро/тон.

Международни пазари, търгове, мита

Площите с пролетен ечемик в Украйна достигат 926,000 ха, което е с 35% по-малко от предходната година, сочат данни на украинската зърнена асоциация. Общо площите с ечемик достигат 1,85 млн. ха (-20%).

С пролетна пшеница в Украйна са засети 188,600 ха (98,2%), с царевица –  4,293 млн. ха (78,4%), и със слънчоглед – 4,111 млн. ха (63,1%).

През периода 1–9 май от Украйна са изнесени 232,600 тона царевица, 8,680 тона пшеница, 2,570 тона ечемик, 60,680 тона слънчоглед, 21,710 тона соя, 3,620 тона слънчогледово масло.

Индикативните цени на украинската пшеница нова реколта нарастват до 325–350 долара/тон USD/тон FOB за протеин 12,5% и 320-345 долара/тон FOB за протеин 11,5%. При тези цени стойността на мелничарската пшеница в България ще бъде 560–580 лв./тон, прогнозират от нашето земеделско министерство.

Европейският парламент е одобрил безмитен внос на целия спектър от украинска земеделска продукция за срок от една година.

Според данни на Европейската комисия през седмицата 9–15 май от ЕС са изнесени 129,800 тона пшеница (спрямо 272,500 тона седмица по-рано). От Полша експортът е бил 32,500 тона, Румъния – 31,500 тона, Литва – 30,000 тона, и Франция – 20,700 тона.

Предвид сухото време във Франция анализатори очакват спад на пшеничната реколта с 30 – 40% спрямо 2021 г.

Властите в Сърбия са взели решение за отмяна на забраната за износ на брашно. Остава забраната върху износа на царевица и слънчогледово масло. 

Индия ще разреши внос на 4 млн. тона соево масло и слънчогледово масло без мито със срок за доставки до 31 март 2024 г.

 

Източник: https://agri.bg/