Технологията за отглеждане на овце майки и факторите, влияещи върху млечната продуктивност, ще бъдат представени на семинар

Семинар за животновъди на тема „Изисквания към животновъдните обекти и жизнената среда при отглеждане на овце. Технологични решения при отглеждане на млечни овце“ организират Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Кърджали, Научен център  по животновъдство и земеделие (НЦЖЗ) –  Смолян  и Териториална организация на Научно-техническите съюзи (НТС) – Кърджали.

Производители: Искаме данъчна ваканция за субсидиите

Събитието ще се проведе на 6 юни (понеделник) 2022 г. от 11:00 часа до 14:00 часа, в град Кърджали, ул. „Булаир” № 35, зала 207 – Дом на техниката.

Участниците ще се запознаят с реда и изискванията за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Присъстващите ще научат още за биологичните особености на овцете, избора на подходяща порода и място за изграждане на овцеферма и нужната фуражна база за изхранване на овцете. Ще получат информация за технологията на отглеждане на овце майки и факторите, влияещи върху млечната продуктивност. 

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: Мария Белева (гл. експерт в ТОО – Кърджали на НССЗ), тел.: 0885 566 918,  е-mail: kurdjali.m@naas.government.bg

 

Източник: https://agri.bg/