Подкрепата ще е заради високите цени на торовете, горивата и фуражите

До 15 хиляди евро да получи всеки фермер в Европейския съюз заради високите цени на торовете, горивата и фуражите. Субсидията е предназначена още и за компании от хранителната индустрия. Това предлага Европейската комисия.

„Поскъпването на енергоносителите, торовете и фуражите нанася големи щети на аграрния сектор и на селските общности“, се казва в съобщение на Европейската комисия, подписано от агрокомисар Януш Войчеховски. Това създава проблеми с ликвидността на фермерите и на по-малките предприятия в селските райони, които работят в сектора на преработката и търговията с аграрни продукти.

В документа Войчеховски изтъква, че въпреки трудностите стопаните продължават да произвеждат храни и да доказват своята важна роля за обществото. След пандемията от Ковид-19 сега те са засегнати от руската агресия в Украйна, като много от тях са на ръба на оцеляването. Затова Комисията предлага тази еднократна помощ.

За да се стигне до изплащането на субсидията, тя трябва да бъде одобрена както от Европарламента, така и от националните правителства. В такъв случай Европейският съюз ще отпусне общо 1,4 милиарда евро, а държавите членки ще изплащат сумите на ферми и предприятия, които са най-силно засегнати от кризата и работят ефективно в секторите кръгова икономика, управление на торовете, ефективно използване на ресурсите и екологични производствени методи. Плащанията могат да се извършват до 15 октомври 2023 година, а за целта националните правителства трябва да представят съответна промяна в своите програми за развитие на селските райони, която регламентира новата мярка.

Предложението на Комисията включва още засилен контрол над най-чувствителните пазари за аграрни продукти. Всеки месец държавите трябва да съобщават в Брюксел складовите си наличности от зърно, маслодайни култури, ориз и сертифицирани посевни материали за тях. Данните ще влизат в новосъздаден портал за статистика. Така всички участници по веригата ще имат актуална картина за наличностите на основните аграрни суровини.

Превод Алеко Дянков

 

Източник: https://agro.bg/