Руската инвазия в Украйна беше посрещната в отговор с безпрецедентни търговски и други икономически санкции от Западните страни. Някои страни от Световната търговска организация (СТО) вече отнеха статута на Русия на „най-облагодетелствана нация“, което им позволи да издигат митнически бариери пред търговията с Русия.

Последиците от засиленото геополитическо напрежение за световната търговска система се разглеждат в доклад на Световния икономически форум (WEF).

Той идентифицира и описа пет възможни сценария за въздействието на руската военна операция в Украйна върху световната търговия.

Конфликтът освен че доведе до „безпрецедентни търговски и други икономически санкции“, „нарастващото геополитическо напрежение повдига въпроси относно последиците за световната търговска система“, отбелязват експертите в прогнозата си, пише в материал на финансовия портал Investing.com.

Експертите идентифицираха пет възможни сценария за развитие на търговските отношения между страните. В обобщен и много синтезиран вид, „сценариите“ се изразяват в следното.

Първият е „бойкот на Русия“. При този вариант санкции ще бъдат въвеждани само спрямо Русия и Беларус. И ако конфликтът в Украйна се проточи, ограниченията ще се разширят, а световните компании ще продължат да напускат страната.

От кои руски стоки Европа никога няма да се откаже

На световния пазар са много търсени и необходими продуктите на руската ядрена индустрия

 

Вторият е сценарият за „реабилитация“. Ако в Украйна бъде постигнато „убедително примирие“, търговските отношения на Русия с други страни ще могат да бъдат постепенно възстановени. Това ще намали риска от по-нататъшно фрагментиране на световната търговска система, посочват анализаторите.

Третият сценарии е на „реактивна фрагментация„, при който „вторични“ санкции ще бъдат наложени по отношение на страните от СТО, които финансово и/или материално подкрепят Русия.

Четвъртият сценарий предвижда задълбочаване на връзките между страните партньори, например в областта на цифровата икономика или екологията, където могат да се разработят нови общи правила.

Петият вариант анализаторите изготвили доклада на Световния икономически форум (WEF) са нарекли сценарий за „бедните страни, които не са съюзници“. В този случай група единомишленици от СТО ще продължат търговското сътрудничество само с онези страни, които споделят техните ценности на „либералния икономически порядък в света“, а други държави ще бъдат лишени от търговски привилегии.

Защо е невъзможна тотална изолация на Русия от световната търговия

Опитите за ограничаване на износа на Русия, „могат да струват твърде скъпо“ на световната икономика

 

Източник: https://money.bg/