Естествени торове ще се произвеждат от битовите и растителни отпадъци в община Вълчи дол

Екопроект с нова технология за събиране и превръщане на битови отпадъци и растителна маса в компост, който безплатно да се ползва от земеделците, ще се реализира в община Вълчи дол, съобщават от Областния информационен център (ОИЦ) – Варна.

Гласувайте: Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 355 556, 08 лв. Бенефициент е Сдружение „Форум гражданско общество“, с партньорството на общината..

С европейските средства ще бъдат закупени специализирано транспортно средство и инвентар за транспортиране на компост. Идеята е зелената маса и хранителните отпадъци да се събират в компостери, разположени на територията на общината, след което получените след разграждането естествени торове да се използват безплатно от земеделските производители за обогатяване и подхранване на почвата. 

Предвижда се в дворове на къщи, в различни учреждения и образователни институции да бъдат поставени около 100 компостера. Събраният материал ще се транспортира от камиона, закупен по проекта, до специално обособена за целта общинска площадка.
„Това ще доведе до опазване на околната среда и производство на екологично чисти продукти. Ще намалеят и разходите на местната администрация за управление на отпадъците”, подчертават от ОИЦ – Варна.

Сред дейностите, предвидени за изпълнение, са организиране на широка информационна кампания сред жителите на Община Вълчи дол с цел превенция и опазване на чиста околната среда, популяризиране на екологичната култура, изработване и отпечатване на наръчник за компостиране в битови условия, създаване на образователна информационна платформа за разделно събиране и компостиране на битови отпадъци.

Проектът е стартирал на 24.02.2022 г. и ще продължи до 24.09.2023 г.

 

Източник: https://agri.bg/