През първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт е нараснал с 4.5% спрямо същия период на 2021 г. и с 1% спрямо четвъртото тримесечие, съобщиха от Националния статистически институт.

Според експресните оценки на НСИ, от януари до март в номинално изражение БВП достига 30.402 млрд. лв., а реализираната добавена стойност е 25.856 милиарда.

По елементи на крайното използване, най-голям дял в БВП заема крайното потребление – 86.5%, което в стойностно изражение възлиза на 26.311 млрд. лева. През отчетния период бруто капиталообразуването е 4.812 млрд. лв., т.е. 15.9% относителен дял в БВП.

Външнотърговското салдо е отрицателно.

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо последното тримесечие на 2021 г., БВП по сезонно изгладени данни нараства с 1 процент. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.8 на сто.

Според анализаторите на националната статистика, причината за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни е увеличението на крайното потребление с 1.7 на сто.

Брутната добавена стойност нараства с 4.5 на сто.

Крайното потребление регистрира ръст от 6.6%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 6.1% спрямо първото тримесецие на 2021 година.

Износът на стоки и услуги се увеличава с 11.8%, а вносът на стоки и услуги нараства с 13.6 на сто.

Инфлацията за април спрямо март е 2.5%, съобщиха още от Националният статистически институт.

От началото на годината (април 2022 г. спрямо декември 2021 г.) инфлацията е 7.8 на сто, а годишната инфлация за април 2022 г. спрямо април 2021 г. е 14.4 на сто.

Средногодишната инфлация за периода май 2021 – април 2022 г. спрямо периода май 2020 – април 2021 г. е 7 на сто.

 

Източник: https://www.banker.bg/