Оптимист съм и по отношение на големите зърнопроизводители, че ще се съобразяват с новите изисквания в ОСП, казва Лора Жебрил

В момента високите цени на торовете насърчават земеделските стопани по-ефективно да ги използват, както и да прилагат „нови“ (добре забравени) начини на обработка на земята, свързани с прилагане на принципите на консервативното земеделие„, заявява експертът „Политики и пазари“ на WWF Лора Жебрил в интервю за представителството на организацията в България.

Не изпускайте приеми и плащания през месец май

Тя говори за рисковете пред биоразнообразието, водите и хранителните системи, ако отпаднат екологичните мерки, заложени в Общата селскостопанска политика (ОСП) през новия програмен период. Такъв уклон се появи особено след войната в Украйна с мотива дали сега е най-доброто време за изпълняване на зелените политики на Европейския съюз (ЕС).

България също предвижда разработване на пакет от мерки и действия в новия програмен период във връзка със зелените изисквания – 25% от бюджета на 1-ви стълб и 35% от бюджета във 2-ри стълб са насочени към финансово подпомагане на екосхеми, свързани с климата и околната среда.  Жребил припомня, че WWF има активно участие при разписване на екосхемите и мерките в Стратегическия план за земеделие и развитие на селските райони 2023-2027, като изразява оптимизъм за тяхното прилагане:

Оптимист съм и по отношение на големите зърнопроизводители, че ще се съобразяват с новите изисквания в ОСП. Затова апелирам към Министерство на земеделието да започне широка разяснителна кампания със земеделските стопани, за да могат още от есента да заложат правилно своите производства и без проблем да кандидатстват от януари 2023 г.”, коментира експертът.

Според нея войната в Украйна ще повлияе върху покупателните възможности и стандарта на живот на хората, живеещи в селата, но не и върху екологичния аспект. „Там хората продължават да отглеждат за собствено изхранване плодове и зеленчуци, без да използват минерални торове и пестициди”, убедена е Жебрил.

Тя подчертава и важните решения на Съюза, гарантиращи продоволствието на общността в настоящата криза, едно от които е временното разрешение държавите членки да дерогират някои задължения за екологизиране на земите под угар с цел да се увеличи производствения капацитет.

За пръв път в новия Стратегически план 2023-2027 е включена мярка ,,Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда“. Тя е насочена към прилагането на различни  практики, с които ще се постига ограничаване  отделянето на емисии на парникови газове от почвите, както и за запазване на органичното вещество. От друга страна използването на енергия от възобновяеми източници е изключително важно, за да може да се намалят емисиите  на парникови газове.

През последните години много земеделски стопани използват сухоустойчиви сортове пшеница, царевица, слънчоглед, което доведе и до включването на специална мярка в Стратегическия план. Така, че той със сигурност ще включва дейности , които ще допринасят за адаптиране към климатичните промени, без това да влияе върху продоволствената сигурност в страната” отбелязва още Лора Жебрил.
Информационната кампания „ОСП работи за нас: Гледай напред“ се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Източник: https://agri.bg/