Нужно е вече да сте застраховали реколтата си преди подаването на документи в ДФЗ

От днес, 16 май, до 15 юни 2022 г. е отворен приемът на документи за кандидатстване по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г.

Гласувайте: Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

Гроздопроизводителите за трета година могат да подават заявления за подпомагане на застраховането на реколтата си с винени сортове грозде. Допустими за финансиране са застрахователни рискове за природни бедствия и неблагоприятни климатични условия, които са унищожили над 30% от средния добив в стопанството, припомнят от ДФ „Земеделие”(ДФЗ).

ДФЗ: Загубите се изчисляват на база на предходния тригодишен период или средното количество за три години с оглед на предходния петгодишен период, като от него се изключва най-високата и най-ниската стойност.

Към застрахователните рискове, които се подпомагат, са включени неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша), загуби, причинени от животни, болести по растенията, нашествия от вредители, както и загуби, причинени от пандемии при хората.

3 640 лв. е допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане през 2022 г.

Отпуснатата финансова помощ може да бъде до 80% от стойността на застрахователните премии. За подпомагане могат да кандидатстват гроздопроизводители – физически или юридически лица, както и групи и организации на физически или юридически лица.

Важно уточнение е, че преди подаването на документи в ДФЗ лозарите трябва вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания.

Образците на документите за кандидатстване по мярката са публикувани на страницата на ДФЗ. Заявленията се подават лично или чрез упълномощено лице в Централното управление на Фонда, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на телефони: 02/81-87-504 (последните три цифри са на вътрешни линии – 505/ 512/ 513/ 514/ 532/ 604/ 624).

 

Източник: https://agri.bg/