Лекото забавяне в индикативния график ще бъде наваксано в най-кратки срокове, уверяват от Фонда

Плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“, направление „Контрол на почвената ерозия“ ще бъдат оторизирани в началото на следващата седмица, а след това ще започнат и оторизациите по мярка 11 „Биологично земеделие“. Това отговориха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) на запитване на Агри.БГ.

Гласувайте: Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

Съгласно индикативния график крайният срок за изплащането на парите по агроекологичната мярка беше 20 април, а по мярка 11 – до 20 май. 

От Фонда припомнят, че на 18 април бяха платени още 9,6 млн. лв. по мярка 10 на земеделски стопани с поети ангажименти, с изключение на направлението „Контрол на почвената ерозия“ поради извършените промени, обнародвани през месец април в Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ и Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ по отношение на оценките за трайни насаждения. 

Това наложи ДФЗ да извърши необходимите промени по алгоритмите за одобрение и изчисляване на субсидиите, което доведе до леко забавяне в индикативния график, но то ще бъде наваксано в най-кратки срокове, уверяват експертите. 

Трябва да се вземе предвид и факта, че в този период тече и Кампания по прием 2022, допълват от Разплащателната агенция.

 

Източник: https://agri.bg/