От 90 до 110 лв./дка са получили собствениците на чернозем, отчитат земеделските кооперации от Силистренска област

От 90 до 110 лв. на декар земя са изплатили земеделските кооперации в Силистренска област, посочва в отчета си за стопанската 2021 г. Кирил Боянов, председател на ОКЗК – Силистра.

Гласувайте: Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

„Заедно с покачването на изкупните цени на зърнената реколта поскъпна земята край Дунава и тя е вече много над 2000 лв./дка. Това доведе до по-висока рента“, коментира браншовикът. Година по-рано средният размер на изплатените суми в Силистренска област е бил 69 лв./дка.

В края на 2021 г. най-високи ренти е изплатила кооперацията в село Зафирово – 115 лв./дка, както и тези в град Дулово, в селата Сокол и Преславец. В други 13 кооператива рентите са били по 100 лв./дка. 

Размерът на плащанията почти се изравнява със сумите, които получиха собствениците на земя от Добричка област. Рентите започнаха от 80-90 лв., като на отделни места производителите изплатиха по 120 лв./дка.

Година по-рано заради жестоката суша и провалената реколта стопаните успяха да заделят и дадат едва по 30, 50, много рядко по 70 лв./дка. Рентите през 2020 г. са най-ниски за последните 10 години в Добричка област. Това се потвърждава и от информацията на Националния статистически институт, в която са обобщени данните за аренда по региони.

През последните 8 години рентите в Златна Добруджа са били средно над 80 лв., а в някои от стопанските сезони е надскачала 90 лв./дка. В някои общини сумите са достигали 100-120 лв./дка. Първенец в това отношение е община Балчик, в която средният размер на рентата през последните 8 години е 102 лв./дка.

 

Източник: https://agri.bg/