Въвеждат се и нови такси за пет услуги, събирани от Изпълнителната агенция по лозата и виното

Увеличават се таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното. Въвеждат се и някои нови, предвижда Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, който е на обществено обсъждане до 10 юни.

Гласувайте: Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

От Министерството на земеделието посочват, че стойностите в досега действащата тарифа не са актуализирани повече от 10 години. Не се очаква обаче увеличението им да доведе до съществена финансова тежест за вино- и гроздопроизводителите.

Вижте какви пари ще се събират съгласно проект на Тарифа за таксите ТУК.

Предвижда се да бъдат въведени нови такси за следните услуги:

•    за издаване на сертификат за безопасност на виното за вино, предназначено за износ в трети страни по чл. 2, ал. 8 от ЗВСН (издава се, в случай че държавата вносител е въвела такова изискване);
•    за заверяване на сертификат по чл. 10, ал. 2 от ЗВСН за произход на грозде;
•    за разглеждане на заявление по чл. 30, ал. 2, т. 2 от ЗВСН за настъпила промяна на вписаните в регистъра по чл. 27 от ЗВСН обстоятелства (подава се от регистрирани вино/оцетопроизводители);
•    за разглеждане на заявление по чл. 32, ал. 2, във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗВСН за настъпила промяна в структурата на лозарското стопанство (подава се от гроздопроизводители);
•    за издаване на удостоверение по чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от ЗВСН за производство на сортово вино.

Увеличени са таксите за извършване на физико-химичен и/или микробиологичен анализ. Промяната е обусловена най-вече от увеличените разходи за консумативи и издръжката на тази дейност.

Междувременно България е поела пред ЕК ангажимент да подготви нов законопроект, който да замени сега действащия Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН). Той трябва да е съобразен с европейското законодателство и проблемите, предизвикани от спецификите на националната организация в сектора.

 

Източник: https://agri.bg/