С повишаването на разходите се обезсмисля субсидията от 30 лв./дка, която не е променяна от 10 години, посочва Кирчо Шарков

Двойно се вдигна себестойността на килограм продукция. Разходите, които преди бяха между 120 и 150 лв./дка, сега отиват на 300 лв./дка, изчислява Кирчо Шарков, председател на земеделска кооперация „Сеяч” във варненското село Царевци.

Не изпускайте приеми и плащания през месец май

Кооперацията обработва 12 500 декара земя в община Аврен, като залага основно на пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. Отглежда и около 400 глави Българско черношарено говедо.

Шарков определя реколтата от пшеница до момента като много добра. Надява се на минимум 500-600 кг/дка, за да покрие разходите, а оттам нататък да мисли за печалба. Относно изкупната цена неговите прогнози са за поне 600 лв./тон.

Специално за тази година кооперацията не прави икономии, защото е успяла да задържи зърно от реколта 2021 до по-късно и да вземе по-добри цени.

„Но това не може да компенсира правените в момента разходи. Най-фрапиращо засега е при торовете – те са скочили 4-5 пъти. Около 25% от разходите ни отиват за торове. Горива, препарати, семена също са нагоре. Себестойността за 1 кг от декар ще се увеличи между 70 и 100 %“, коментира зърнопроизводителят за БНР.

На фона на поскъпването на всички суровини и ресурси, субсидията се е обезсмислила, смята Шарков.

„Преди 10 години тя беше 30 лв./дка, сега пак е толкова. Но преди с тези 30 лв. си покривахме част от разходите за тор и гориво, сега не можем да покрием и една трета от цената за тор. Вдигат се също цените на земята и рентите“, изрежда земеделецът.

На въпроса каква политика на държавата е нужна, той насочва вниманието към механизмите за компенсиране на разходите за тор и горива, които са най-големите пера. Така може да се гарантира някаква предсказуемост, която е нужна за правенето на бизнес.

 

Източник: https://agri.bg/