УС на ДФЗ утвърди финансовия ресурс в размер на 143,5 млн. лв.

Утвърден е окончателният финансов ресурс в размер на 143 500 000 лв. по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г.

Не изпускайте приеми и плащания през месец май

Това реши на свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), след като в средата на март беше осигурен допълнителен ресурс от 32 млн. лв. с Постановление на Министерския съвет.

От ДФЗ припомнят, че приемът по Ковид помощта стартира на 21 април и ще продължи до 20 май. Документи за подпомагане се приемат в общинските служби по земеделие.

ДФЗ: До 15 юни ще бъде изплатена финансовата подкрепа по Ковид помощта на допустимите кандидати.

Бюджетът е разпределен в следните направления:

•    Едри и дребни преживни животни, пчелни семейства – 79 000 000 лв.;
•    Плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз – 64 500 000 лв.

УС на ДФЗ измени указанията за прилагане на помощта в частта за подпомагане на гроздопроизводителите. Те ще бъдат качени на сайта на Разплащателната агенция.

ДФЗ: Вместо 30% лозарите трябва да имат реализация на поне 10% от количествата, посочени в декларацията за реколта от грозде за 2021 г.

След приключване на приема на заявления и разпределяне на бюджета по сектори, ако има остатъчен ресурс, той ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат.

 

Източник: https://agri.bg/