Стагфлация е един икономически термин, който не е много познат на широката публика, въпреки това този феномен може да предизвика огромни проблеми в икономиката и да се отрази сериозно на стандартна на живот. Ето защо в тази статия ще получите отговор на въпроси като:

 • Какво е стагфлация?
 • Какви са причините за стагфлация?
 • Колко дълго продължава стафлацията?
 • Идва ли стафлация?
 • Как да се подготвите за стафлация?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е стагфлация?

Стагфлация е икономическо събитие, при което темпът на инфлация е висок, докато икономическият растеж се забавя, а безработицата остава постоянно висока.

Това е една изключително неприятен икономически феномен, който вкарва правителствата и централните банки в една много труда ситуация, тъй като:

 • Повечето действия, предназначени за намаляване на инфлацията, могат да засегнат растежа и да повишат нивата на безработицата.
 • Политиките, предназначени за намаляване на безработицата и ускоряване на растежа, могат да влошат инфлацията.

Така, можем спокойно да кажем, че стафлацията е тежък удар за икономиката и е много трудна за премахване.

Терминът „стагфлация“ е използван за първи път през 60-те години на миналия век по време на икономически стрес във Великобритания от политика Иайн Маклеод, докато той говори в Камарата на общините.

Най-популярният пример за стагфлация е от 70-те години на миналия век в САЩ.

Какви са причините за стагфлация?

Дълго време се е смяталo, че стагфлацията е невъзможна, защото повечето икономически теории, които доминират академичните и политическите кръгове я изключват като възможност.

Няма консенсус сред икономистите относно причините за стагфлацията и всеки един икономист или анализатор има собствен поглед върху този икономически феномен.

Въпреки това могат да се изведат две основни и най-често споменавани причини за стагфлация:

 1. Шок в предлагането. Тази теория гласи, че стагфлацията възниква, когато икономиката е изправена пред внезапно увеличение или намаляване на предлагането на суровина или услуга (шок в предлагането), като например бързо покачване на цената на петрола.
 2. Слаби политики. Стагфлацията може да бъде резултат от слаба икономическа и/или монетарна политика. Пример за подобни политики са прекомерно увеличаване на паричното предлагане или рязко вдигане на лихвените проценти.

Друга сравнително популярна теория за стагфлацията включва пълното премахване на златния стандарт, с което бяха съборени и последните остатъци от системата Бретън Уудс. По този начин бяха премахнати и последните ограничения върху паричната експанция и девалвация на валутата.

Колко дълго продължава стагфлацията?

Вече споменахме, че стагфлацията е тежък икономически момент и е много трудна за премахване поради лисата на монетарни инструменти, които да се справят с нея. Ето защо периодът на стагфлация може да е продължителен.

Най-яркият пример за период на стагфлация е 70-те години на миналия век в САЩ.

Според различните изчисления този период започва в края на 60-те или началото на 70-те (най-често споменаваната година е 1970) и приключва в началото на 80-те (най-често срещаната година 1982).

Така, можем да заключим, че една стагфлация може да продължи повече от 1 десетилетие.

Ето и как изглеждат инфлацията (CPI), икономическият растеж (GDP) и безработицата в САЩ за периода 1965-1985 година:

Стагфлация в САЩ през 70-те
Източник: Koyfin

Идва ли стагфлация?

Дойде време и за един от най-важните въпроси, а именно – очаква ли ни стагфлация в следващите години.

Ако погледнем към причините за стагфлация, които изброихме по-горе в статията, то стагфлацията е един наистина реалистичен сценарии и то не само за САЩ, но и за глобалната икономика.

Реално погледнато в днешни времена имаме шок в предлагането. Основните причини за наличието на този шок в предлагането според мен са две:

 1. Продължителна липса на инвестиции в ключови сектори свързани с добива на суровини (енергийни, земеделски, метали).
 2. Прекъсване на веригите по доставки на фона на пандемията от Коронавирус, започнала пред 2020 година.
Капиталови разходи на компаниите за суровини
Източник: Crescat.net

Освен шока в предлагането, лесно може да се открият и проблемите с монетарната политика, която дълго време бе свръхекспанзивна – нулеви или негативни лихви и огромни суми прясно напечатани пари.

Баланси на 5-те най-големи централни банки
Източник: Reuters Graphics

Но сега се очаква рязко затягане на паричната политика от страна на много централни банки по света, на фона на бързорастящата инфлация. Пазарните очаквания са, че лихвите в САЩ ще достигнат диапазона 3,00-3,25% в края на годината

Вероятен целеви диапазон на лихвите на ФЕД
Източник: FedWatch Tool

Всичко това накуп изглежда като рецепта за стагфлация, колкото и някои икономисти, анализатори и централни банкери да се опитват да ни убеждават, че не е така.

Как да се подготвите за стагфлация?

След като вече знаете какво е стагфлация, колко дълго може да продължи стагфлацията и че е вероятно да видим стагфлация в следващите години, то трябва да дадем отговор на ключовия въпрос – как да подготвите Вашия портфейл за стагфлация.

Сега ще погледнем таблица с различни периоди и активи, за да може да преценим кои активи са се представили най-добре по време на последната стагфлация през 70-те години в САЩ.

Следващата графика на Shroders показва, че златото и суровините се представят най-добре по време на период на стагфлация от 1973 година насам.

Диверсификация на портфейл - предимства и недостатъци
Източник: Wealthbriefing.com

Да разгледаме и една графика на Bank of America, която касае 70-те години на миналия век и отново показва, че златото е най-добре представящия се актив по време на стагфлационния период през 70-те.

Активи по време на стагфлацията през 70-те
Източник: Bank of America

Следващата графика пък ни показва, че акциите на енергийни компании също могат да бъдат добра възможност във времена на стагфлация. Това изглежда логично на фона на споменатото по-горе, че стагфлацията може да бъде предизвикана именно от високи цени на петрола.

Енергийни акции по време на инфлация
Източник: Marketwatch.com

Научете повече за инвестициите в акции с нашия видео курс. Кликнете на линка и вземете Вашите 9 безплатни урока сега:

Открийте още интересни статии: