Пазарната капитализация на „Българска фондова борса“ АД достигна 30 747 734 976 лева в края на първо тримесечие на 2022 г. Това е ръст от 1 на сто в сравнение със стойността от 30 446 266 065 лв. в края на четвърто тримесечие 2021 година, пише в отчета на Фондовата борса, публикуван на страницата на финансовата институция.

Оборотът на пазарите, организирани от БФБ, през първо тримесечие е 248 737 065 лв., отчита Фондовата борса. За сравнение, през първо тримесечие на 2021 г. той е 96 741 847 лв., което е ръст от 157 на сто. Увеличение от 166 на сто се наблюдава на основен пазар, както и 342 на сто на пазара за растеж Биим (beam). Най-нисък е оборотът през януари – 37 млн. лв., а най-висок е през март – 172 млн. лв.

През първо тримесечие на 2022 г. секторът „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ достигна оборот от 102 млн. лв. и измести от обичайното челно място сектора „Финансови и застрахователни дейности“ с оборот от 70,4 млн. лв., в класацията по оборот. Оборотът на сектора „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ формира 47 на сто, a на „Финансови и застрахователни дейности“ – 33 на сто от общия оборот за тримесечието. Сектор „Професионални дейности и научни изследвания“ е на трето място в класирането с оборот от 19 млн. лв. и 9 на сто от общия оборот. На четвърто място в класацията e сектор „Преработваща промишленост“ с оборот от 13 млн. лв., а сектор „Операции с недвижими имоти“ остана на пето място с дял от 3  на сто от общия оборот.

Броят на емисиите финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на БФБ към 31 март 2021 г., е 370 и се изменя до 573 в края на първото тримесечие на 2022 г. Промяната се дължи основно на включването на пазарен сегмент BSE International в началото на юли 2021 г. и нарастването на броя на компаниите до 191 през последното тримесечие на 2021 г.

 

Източник: https://www.manager.bg/