Наближава крайната дата за Кампания 2022 без санкции и сроковете за регистрация и пререгистрация

 

Месец май ще донесе нови емоции на фермерите, тъй като Кампания 2021 за директни плащания продължава с компенсаторните мерки 11, 12 и 13. Наближава също крайният срок за Кампания 2022 без санкции, както и сроковете за пререгистрация или регистрация на земеделските производители.

Агропрогноза: Какво време да очакват стопаните през месец май?

Междувременно се приемат и документи за извънредната държавна помощ заради COVID-19. От Министерството на земеделието правят разчети за разпределянето на още допълнителни пари по други механизми. Земеделските производители направо се чувстват „позлатени“, както иронично коментират самите те.

Ковид помощ

До 20 май стопаните могат да подават заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г. Определеният бюджет за помощта е 143,5 млн. лв., които трябва да бъдат изплатени до 15 юни.

Мярка 12 за Натура 2000

От 20 до 31 май са предвидени плащанията по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите, сочи индикативният график на ДФЗ. За сравнение миналата година парите бяха по сметката на бенефициентите на 19 май, когато 11 204 земеделски стопани си разпределиха 45 369 995 лв.

Мярка 13 за необлагодетелствани райони

От 10 до 20 май стопани, кандидатствали за подпомагане по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2), би трябвало да получат своето окончателно плащане. На 20 декември 2021 г. ДФЗ преведе първите 96 846 655 лв. по сметките на 30 922 кандидати.

Помощ за унищожени животни и пчелни семейства

До 5 май се кандидатства по схемата за държавна „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. Бюджетът по помощта е 1 млн. лв.

Кредити по Пчеларската програма

До 30 юни пчеларите със сключени договори по мерки А, Б, В и Д от приема за 2022 г. по Националната програма по пчеларство (НПП) могат да кандидатстват за кредити от ДФЗ. Заявления се приемат в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице.

De minimis за кланици

До 20 май тече прием по помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа през 2022 г. Бюджетът по схемата е 1 млн. лв., а крайният срок за изплащане на помощта е 20 юни.

Мярка 11 за биологично земеделие

До 20 май ще се извършат оторизaции по мярка 11 „Биологично земеделие“. Миналата година това беше направено на 17 май. За Кампания 2020 ДФЗ преведе 42 млн. лв. на 3 345 земеделски биостопани. Междувременно на 27 април 2022 г. започна приемът на заявления за подпомагане по мярка 11 за Кампания 2022.

Мярка 14 за хуманно отношение

До 13 май животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР. Подробните изисквания и наборът от документи са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярката.

Компенсиране на пропаднали площи

До 20 май се приемат заявления по „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г. Средствата ще бъдат изплатени до 10 юни, а утвърденият бюджет е 3 млн. лв.

Борба с вредителите по картофите

До 16 май ДФЗ приема заявленията по схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани за борба с неприятели по картофите от сем. Телени червеи. Бюджетът за тази година е 2 1600 000 лв. Документи се предоставят до 31 май, а помощта се очаква да бъде изплатена до 30 юни 2022 г.

Помощ срещу доматения миниращ молец

До 14 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът на помощта за 2022 г. е 500 хил. лв. Документи се представят до 31 октомври, а изплащането е до 16 декември.

Съфинансиране на застраховки

До 29 юли тече прием по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Утвърденият финансова ресурс за тази година е 3,5 млн. лв. Застрахователните полици се предоставят до 31 август 2022 г., а договорите с ДФЗ се сключват до 20 работни дни след това. Помощта се изплаща до 10 работни дни след сключването на договора с Фонда.

Сертифициране по стандарта GLOBAL G.A.P.

До 30 септември ДФЗ приема заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. 100 000 лв. е бюджетът по помощта за 2022 г. Кандидатите предоставят отчетните документи до 30 ноември, а срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни след това.

Пререгистрация

Фермерите подават документи за пререгистрация съгласно изискванията на Наредба № 3. Крайният срок съвпада с последната дата за подаване на заявления за подпомагане по директните плащания. За Кампания 2022 крайният срок е 10 юни, като заявления без санкции се подават до 16 май. Регистрираните земеделски стопани трябва да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Източник: https://agri.bg/