Продължаваме рубриката на Агри.БГ с нови четири практики за феновете на консервационното земеделие. Всички те са одобрени от Службата за опазване на природните ресурси в САЩ и са приложими и за българските фермери.

 

Гласувайте: Нужно ли е фермерите да доказват разходи за получаване на COVID помощта?

Защита на потоците

Методите, използвани за стабилизиране и защита на бреговете на потоците от ерозия, са добра консервационна практика. Водните канали са отличен ресурс в села и градове, осигуряващи екологични начини за отклоняване на водата и намаляване на наводненията.

Как това помага?
– Предотвратява загубата или повредата на земеползването или съоръженията в близост до бреговете на потоците;
– Подпомага поддържането на нивото на потока;
– Намалява ефектите на утайките, произтичащи от ерозия на брега;
– Подобрява потока за местообитания на риби и диви животни, естетика и отдих.

Тераси

Терасата е земен насип, изграден през полевия склон. Терасите разделят дългите склонове на по-къси – обикновено следвайки контура.

Има два основни типа тераси – тераси за съхранение и наклонени тераси. Терасите за съхранение събират вода и я съхраняват, докато може да се инфилтрира в земята. Градиентните тераси са проектирани като канал за забавяне на оттичането на водата и пренасянето й до стабилен изход.

Как това помага?
– Терасите спомагат за по-малко ерозия чрез намаляване на дължината на наклона;
– Запазват влагата;
– Осигуряват местообитание за гнездене.

Ветрозащита 

Ветрозащитата представлява единични или няколко реда дървета и храсти в линейни конфигурации, които предпазват зони от вятър.

Как това помага?
Ветрозащитната защита намалява ветровата ерозия, пести енергия, намалява сметките за отопление и разкрасява фермата. Дърветата служат като звукова бариера и заглушават шума от пътя. Също така дърветата и храстите осигуряват храна и подслон за дивата природа и опрашителите. Те могат да предпазят културите и растенията от повреди, свързани с вятъра.

Ветрозащитата може да служи и като естествена снежна ограда. Тя осигурява подобряване на качеството на въздуха, като намалява и улавя пренасяните във въздуха прахови частици, химикали и миризма. Освен това те помагат да се очертаят границите на собствеността и полето.
И не на последно място, дърветата могат да увеличат съхранението на въглерод в биомасата и почвите.

Воден резервоар

Постоянен или преносим резервоар или корито осигурява адекватно количество и качество на питейна вода за животните.

Как това помага?
Осигурете достъп до питейна вода за добитъка и дивата природа, за да отговорите на ежедневните нужди от вода. Осигуряването на лесно достъпна вода за задоволяване на ежедневните нужди на животните ги поддържа по-здрави.

Наред с това преносимите резервоари не позволяват на животните да създават пътеки до съоръженията за поливане. Това помага за намаляване на уплътняването и ерозията на почвата и поддържа пасищата в по-добра форма.
Източник: https://agri.bg/