Планът за възстановяване трябва да подкрепи европейските икономики от една страната като възстановяване от кризата и от друга страна като подобряване на тяхната устойчивост и модернизация, за да бъдат конкурентни в бъдеще. Разходите се плащат на база предварително уговорени цели, които се делят на инвестиции и реформи. Комисията прави проверки и се правят разплащания. Това заяви Цветан Кюланов, ръководител на представителството на ЕК в България в предаването Money.bg по телевизия Bulgaria On Air.

Според него държавите имат право да поискат два пъти годишно плащане след като са изпълнили уговорените до този момент цели. Комисията има два месеца да направи своята оценка дали наистина тези неща са свършени – при частично изпълнение държавата има шест месеца за довърши след което може да получи разплащане, но след изтичане на този срок договорените средства няма да бъдат изплатени на България.

По думите на Кюланов ангажиментът за борба с корупцията и подобряването на процедурите за обществени поръчки са част от мерките за подобряване на бизнес средата. „Целите, които са поставени за определени законодателни реформи имат срок. Трябва да бъде изпълнена първата част на плана и плащанията ще зависят от това дали тези реформи са изпълнени“, коментира той. Възможността България да получи аванс като предплащане беше валидна до края на миналата година.

Ангажименти, които трябва да се изпълнят

По енергийната част инвестициите в зелен транспорт да много важни, както и тези в зарядни станции.

„Целта е за 30 000 електромобили до 2026 години, но вероятно ще бъде надвишена. Правителството ще има ангажимент да въведе промени, които ще стимулират покупката на такива превозни средства, както и да стимулират премахването на старите коли с категория Евро 3“, заяви той. Освен това ще има инвестиции и за инфраструктура за електромобили- 10 хиляди зарядни станции.

„В момента сме в процес на финализиране на т.нар. пътна карта. В Плана в първата година са заложени стъпки, които трябва да започнат по всички програми. Когато говорим за първо плащане от около 20% от целия план (над 1 милиард евро), трябва над 20% от работата трябва да е свършена.

„Някои от предвидените инвестиции и реформи са нови за държавата и за Европа и там ще трябва да се започне от нула. В други като инвестиции във ВУЗ-ове, вече се работи от известно време. В съдебната реформа има предложения, които вече се обсъждат в парламента, които са вързани с Плана“, заяви Кюланов.

Това, което е заложено е и 40% намаляване на въглеродните емисии, които идват от топлоелектрически централи. „Това ще става постепенно до края на 2025 и ще бъде оценено следващата година. Всяка година ще трябва да се вземат някакви мерки, заяви той.

По отношение на цифровия преход почти всеки гражданин ще получи достъп до високоскоростен интернет, защото в големите градове все забравяме, че на по-малките населени места не е така – затова Европа ще помогне за да може всички да се чувстват европейци и граждани и да имат равен достъп.

 

Източник: https://money.bg/