По време на криза инвеститорите активно купуват благородни метали, тъй като тези инвестиционни инструменти представляват конкретна стока. Вероятността стойността на благородните метали да се доближи до нула е незначителна, така че рискът от загуба на всички инвестирани пари също е доста малък.

Традиционно златото се счита за актив за съхранение на стойност, т.нар. финансово убежище: в повечето случаи този метал се инвестира за запазване на средствата, а не за увеличаването им. Златните кюлчета например могат да се съхраняват в продължение на векове, без да се повредят, така че стойността им не се губи с времето.

Златото се купува не само от частни инвеститори, но и за резерви от националните банки. Те попълват златните си резерви, за да оцелеят по време на кризи, когато цените на другите инвестиционни инструменти падат.

Интересно е да се знае, че половината от световното търсене на злато е за бижута, други 40% са инвестиционно търсене. Индустриалното търсене на благородния метал е само 10%, златото предимно се използва в производството на електроника.

Правила при инвестиране в благородни метали, препоръчани от финансови експерти на голямата инвестиционна компания „БКС Светът на инвестициите“:

1.Оформете „защитната“ част от инвестиционния си портфейл от благородни метали. Разнообразете портфейла си.

Инвестирайте 10-15% от средствата си в благородни метали – и това ще бъде защитната част от вашия портфейл. Няма смисъл да увеличавате този дял, тъй като златото и другите благородни метали са актив, който не генерира паричен поток, за разлика от акциите или облигациите. С него можете временно да защитите парите си от инфлация или да изчакате преминаването на волатилността на пазара, но без да получите доход.

2.Търговията с благородни метали трябва да бъде ситуативна. Повишеното търсене на злато се формира в условия, когато стойността на безрисковите финансови активи (например държавните облигации на САЩ) започва да пада под очакваната инфлация.

При търговия с благородни метали за използване в промишлеността, обърнете внимание на баланса между търсенето от страна на потребителите и предлагането от производителите. Преценете излишъка/дефицита на пазара и анализирайте размера на наличните запаси. Например, недостигът на паладий през 2019 г., на фона на развитието на производството на електрическите автомобили, доведе до рязко увеличение на котировките му.

3.Златото е дългосрочна инвестиция. В контекста на векове история, благородните метали изпреварват инфлацията, но колебанията за деня и кратки периоди от време са (доста) големи. Ето защо в благородни метали си струва да инвестирате в дългосрочен план – 10-15 години.

Златото ще измести ли долара в златно-валутните резерви на държавите

Цената на златото може да надмине 10 000 долара на тройунция

 

Защо инвеститорите купуват злато по време на криза?

В ерата на златния стандарт, когато всяка парична единица е можело да бъде разменена за определено количество злато (т.е. е имала златно покритие), този благороден метал се е смятал за гарант за стойност. Оттогава на златото е присвоен статут на актив „убежище“.

В XXI век ситуацията се променя. Търсенето на злато се запазва и по време на икономическия спад, но този пазар, поради ограничения си размер (ограничено количество метал циркулира на пазара), не е в състояние да „побере“ всички, желаещи да търгуват.

Благородните метали ще останат защитни инструменти за дълго време, но всеки път реакцията на котировките им спрямо кризата може да бъде по-малко чувствителна, коментират финансови анализатори от „БКС Светът на инвестициите“.

Ръстът на котировките на златото се определя от очакванията на инвеститорите (всички са свикнали с факта, че при следващата криза търсенето на метал трябва да се увеличи), а не от реалната необходимост от физически метал.

Как се променят цените на благородните метали по време на криза? Когато основните лихви са ниски, инфлацията се покачва и наближава криза, цената на златото расте, и в по-малка степен тази на среброто.

Обобщено казано, при инвестиране в злато, основното е:

1.В благородни метали може да се инвестира, като се купят кюлчета, инвестиционни монети, или да се открие безналична сметка в злато. сметка.

2.Може да се инвестира и в ценни книжа – акции на златодобивни компании, „златни“ взаимни фондове и ETF.

3.Инвестирайте само 10-15% от портфейла си в благородни метали, съветват успели инвеститори – това ще бъде „защитната“ част от инвестиционния ви портфейл.

4.Струва си да инвестирате в благородни метали в дългосрочен план – 10-15 години.

5.Търговията с благородни метали би трябвало да бъде ситуативна, т.е. според ситуацията на пазара. Ръстът на котировките на златото по време на кризата се основава на очакванията на инвеститорите, а не на реалната нужда от физически метал.

Ще се върне ли светът към „златния стандарт“

Обвързаността със златото помага за справянето с инфлационните процеси

 

 

Източник: https://money.bg/