За пореден път анкета показва, че е необходима още по-силна връзка между ученици и работодателите

Приемът в средните и висшите учебни заведения да е съобразен с нуждите на работодателите – това е една от препоръките, с които излиза Комисията по заетост в област Добрич.

Гласувайте: Нужно ли е фермерите да доказват разходи за получаване на COVID помощта?

На свое заседание членовете й разгледаха и приеха резултатите от анкетно проучване сред работодателите за нуждата от работна сила. Резултатите от анкетата „работодател-работник“ и препоръките ще бъдат изпратени до края на седмицата в Агенцията по Заетостта.

Ярко изразената сезонна заетост в земеделието и туризма е основна закономерност в Добруджа и тя е отразена в проучването. Гръбнак на икономиката в Добричка област са микропредприятия с численост до 9 души, посочва по време на заседанието Атанас Йорданов от Дирекция Бюро по труда в Добрич. Експертът отчете много добра активност на работодателите в анкетата – 63,28 % при 42% в страната. В извадката, направена от Агенцията по заетост, са попаднали общо 128 фирми от Добричка област. Две са проучванията за нуждите от работна ръка и необходимите качества, които се правят ежегодно не само в региона, но и в страната.

Още през февруари след приетия от РУО план-прием за новата учебна година в Добричка област стана ясно, че работодателите нямат информация за възможностите на професионалното и най-вече за дуалното обучение. С това становище излезе тогава Конфедерацията на работодателите и индустриалците. Бизнесът има нужда от квалифицирани и добре обучени кадри, а такива не достигат или изобщо липсват. Това посочва не само анкетното проучване на Агенцията по заетостта в региона, но и заявяват самите земеделски стопани, изпитващи остра нужда от механизатори или животновъди.

За да отговори на търсенето, Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич ще въведе от септември дуално обучение по професията „техник на селскостопанска техника“. Това се налага след проведено проучване на учебното заведение сред агробизнеса в Добруджа. Резултатите са категорични – необходими са специалисти за земеделските машини.

 

Източник: https://agri.bg/