Инфлацията в еврозоната ще се повиши през настоящата година много повече от досега очакваното, или с впечатляващите 6%. Това показват резултатите от публикувано днес от Европейската централна банка (ЕЦБ) тримесечно проучване сред водещи външни експерти (SPF – Survey of Professional Forecasters), които определят войната в Украйна като основна причина за техните силно ревизирани макроикономически прогнози.

В същото време, според проучването, икономиката на еврозоната ще нарасне с едва 2,9% през 2022 г. при предишна прогноза за ръст от 4,2%.

Проучването е публикувано само ден, след като на заседание на 14 април ЕЦБ запази досегашната си парична и лихвена политика непроменена.

В проучването на ЕЦБ сред професионални финансови и икономически анализатори, извършвано всяко тримесечие, респондентите преразгледаха очакванията си за инфлацията за 2022 г. и 2023 г. в посока нагоре, съответно до 6% и 2,4%. Техните предишния очаквания за инфлацията бяха съответно от 3% през тази и от 1,8% през следващата година. Очакванията им за 2024 г. останаха на ниво от 1,9%.

Що се отнася до краткосрочните перспективи, респондентите смятат, че високата инфлация се определя основно от факторите, свързани с покачване на разходите, а не от тези, свързани с повишаване на търсенето. Те смятат, че конфликтът в Украйна е засилил възходящия натиска върху цените, който преди руската военна инвазия беше започнал да показва признаци на достигнат връх.

По отношение на растежа на брутния вътрешен продукт (БВП), очакванията на анкетираните от ЕЦБ анализатори са ревизирани надолу за 2022 (от 4,2% до 2,9%) и за 2023 г. (от 2,7% до 2,3%) и леко нагоре за 2024 г. (от 1,7% на 1,8%).

Очакваният растеж на тримесечна база през 2022 г. също беше ревизиран в низходяща посока, по-специално за второто тримесечие -от 1% на 0,5%. При това, около 25% от респондентите, участвали в проучването, дори очакват поне едно тримесечие на отрицателен растеж през настоящата година.

ЕЦБ: Европа е изправена пред висока инфлация и бавен икономически растеж

Промените в основните лихви ще се извършват постепенно

 

Източник: https://money.bg/