Ако след полските инспекции има съмнение, може да се използват биохимични и молекулярни техники

В случай на съмнение относно сортовата идентичност на семената може да се използват и биохимични и молекулярни техники. Това предвижда Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз. Документът е на обществено обсъждане до 9 май.

Гласувайте: Планирате ли да използвате по-малко химически торове тази година?

От Министерството на земеделието се мотивират, че използването на такива техники улеснява по-нататъшния анализ на семената и растенията, за да се установи идентичността на съответния сорт, в случай че след полските инспекции и официалния последващ контрол е останало някакво съмнение.

Междувременно в началото на месец април бяха обнародвани промените в Наредба 21 за търговия на посевен материал от зърнени култури на европейския пазар. Те са публикувани в брой 26 на Държавен вестник от 1 април 2022 г.

Една от новостите е, че до 28 февруари всяка година ИАСАС докладва на Комисията и на другите държави членки резултатите от предходната година по отношение на количеството на произведените семена от хибриди на Triticumaestivum subsp. aestivum, Triticumaestivum subsp. spelta и Triticumturgidum subsp. durum, получени чрез цитоплазмена мъжка стерилност (ЦМС).

Относно културите, които се получават от горепосочените семена, са описани разстоянията от съседни източници на цветен прашец, които могат да доведат до нежелано чуждо опрашване, както и изискванията за сортова идентичност и чистота. С всички промени може да се запознаете ТУК.

 

Източник: https://agri.bg/