Оборотът не успя да достигне и 1 млн. лева

За трети пореден ден основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX приключи сесията със спад при слаба активност и малък оборот.

Бенчмаркът изтри 0,53% от стойността си до 623,7 пункта. По-широкият индекс BGBX40 се понижи с 0,46% до 144,28 пункта, а BGTR30 изгуби 0,25% до 734,25 пункта.

Само индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отбеляза ръст – с 0,26% до 175,98 пункта.

Сесията приключи с оборот от 934 736 лева, от които 261 560 лева са от сделка с облигации на „Бългериан Еъруейз Груп“ ЕАД.

От емисиите, включени в основния индекс, най-силен спад отбелязаха акциите на „Централна кооперативна банка“ – 4,11%, следвани от „Първа инвестиционна банка“ с понижение от 2,31% и „Химимпорт“ с понижение от 1,96%.

От акциите в индекса само тези на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ отбелязаха ръст – с 1,96%. Дружеството обяви днес, че е сключило договор за наем на офис площи с „Ню Уърк София Бизнес Парк“ ЕООД. Компанията е наела 1272,38 кв.м в офис сградата на дружеството в Бизнес парк София за срок от 6 години. С отдадените помещения запълняемостта на сградата нараства до 67,56% от отдаваемите офис площи.

„Индустриален Капитал Холдинг“ е най-губещото дружество в днешната сесия от 40-те най-ликвидни компании. Акциите му изтриха 5,41% от стойността си. На второ място по спад са акциите на „Корадо-България“ с 4,64%, а на трето – ЦКБ.

От включените в BGBX40 акции най-силен ръст постигна емисията на „Сирма Груп Холдинг“ – 1,96%, следвана от „Фонд за недвижими имоти България“ и „Елана Агрокредит“ с 0,94%.

„Агрия Груп Холдинг“ за пореден ден беше най-ликвидната акции с 33 сключени сделки. Дружеството е и лидер по оборот със 131 832,50 лева, като е единственото, преминало границата от 100 хил. лева днес.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Десислава Попова
Източник: https://www.investor.bg/
©  Весела Николаева

 

Категория: 
Ключови думи: