Увеличените разходи са забавили растежа и в млекопроизводството

 

Стадото от овце и кози в ЕС е исторически намаляло. Понастоящем то е най-малкото от 1990 г. насам, се казва в последния краткосрочен доклад за перспективите на Европейската комисия, публикуван на 5 април 2022 г. През 2022 г. се очакват разнопосочни резултати в производството и търговията на месо и мляко в Съюза.

Гласувайте: Планирате ли да използвате по-малко химически торове тази година?

Прогнозите са, че говеждо месо да намалее тази година въпреки високите цени. Това се дължи главно на структурните корекции в сектора на говеждото и млечните продукти. Износът трябва да се увеличи леко поради наскоро сключените търговски споразумения, но е ограничен от спада на вътрешноевропейското предлагане и търговските търкания с Обединеното кралство.

Високите разходи и трайните последици от Африканската чума по свинете (АЧС) ще доведат до спад и при производството на свинско месо, въпреки силното увеличение на цените през последните седмици. В пазарно отношение се отчита възстановяването на износа за Обединеното кралство и подобрените пазарни дялове в някои други дестинации, но прогнозите продължават да са за намален износ заради АЧС.

При овцете и козите също се очаква производствен спад  – 2% през 2022 г. Той се дължи на намаленото поголовие. През 2021 г. производството на овче и козе месо в ЕС се е увеличило с 3% главно поради повечето кланета, особено в Гърция. Графика с промяна в размера на стадото в основни производители в ЕС показва сериозен спад през 2021 спрямо 2020 г. на гръцкото стадо. Видимо намаление има също в Италия и България.

В сектора търговските търкания с Обединеното кралство продължават да причиняват несигурност както за вноса, така и за износа. Според ЕК търговията ще остане на относително незначителни нива, което вероятно ще доведе до устойчиви високи вътрешни цени. 

За разлика от останалите производството на домашни птици ще се увеличи леко през 2022 г., като птичият грип (AI) все още действа като основен ограничаващ фактор. Високите цени компенсираха високите разходи досега, се казва в доклада. Въпреки търговските ограничения, свързани с Инфлуенцата по птиците, и военната агресия на Русия срещу Украйна, износът трябва да започне да се възстановява. Допълнителен внос от Обединеното кралство, Бразилия, Тайланд и Китай може да замени вноса от Украйна, отчита Европейската комисия.

Увеличените разходи са забавили  растежа на и в млекопроизводството, като са допринесли за по-силно от очакваното намаление на млечното стадо  – с 1,5%. Сезонната тенденция, която обикновено се наблюдава в цената на суровото мляко в ЕС, не се осъществи през 2021 г., като вместо това цената се увеличава през цялата година, отчитат анализаторите. Главната причина за това е ограниченото предлагане съчетано със силното търсене в Китай.

Нарастващата инфлация и разходите за вложени стоки вероятно ще окажат по-голям натиск върху потребителските цени на млечните продукти. Докато консумацията на сирене и масло все още може да се увеличи леко, се очаква използването на мляко на прах при преработката да намалее, пише още в краткосрочната прогноза на Европейската комисия.

Източник: https://agri.bg/