Наемът за земеделска земя – най-висок в Италия, най-нисък в Словакия и Швеция

По данни на „Евростат“ през 2020 година земеделска земя у нас е можело да се наеме срещу около 250 евро за хектар. Най-високи у нас са били наемите на обработваема земя в Северен централен район (почти 300 евро на хектар на година), следван от Североизточна България с 275 евро, Северозападна България с 257 евро и Северна и Югоизточна България с 252 евро.

Най-евтино е било наемането на земеделска земя в Югозападна България (147 евро на хектар на година), следвана от Югозападна и Южна централна България със 154 евро на хектар и Южен централен район със 159 евро на хектар. В Югоизточна България рентата на обработваема земя излиза средно 178 евро на хектар.

С най-висок наем в ЕС през отчетения период е била земеделската земя в Италия, докато най-малко са плащали наемателите на обработваеми площи в Словения, информира Ag-Press.eu позовавайки се на данни от европейската статистика. Така в италианския регион Фриули през 2020 година един хектар земеделска земя е можел да бъде нает срещу 1714 евро, което е повече от двойно от средния размер на наемите за страната от 837 евро на хектар.

Като цяло данните за средите нива на рентите в страните членки на ЕС са оскъдни. Показателен факт за това е, че за Нидерландия, където средната рента на хектар е била 819 евро, данните са от 219 година.

В същото време земеделските производители в Словакия са плащали средно по 57 евро на хектар наета земя, като в някои региони на Швеция наемът на земеделска земя е бил дори още по-нисък- едва 34 евро на хектар.

Статистиката показва още, че наемът на пасища в целия ЕС без изключение е бил по-нисък от този на обработваемите площи.

 

Източник: https://nivabg.com/

 

 

Категория: 
Ключови думи: