Работа с ЕПОРД и добри практики в употребата на ПРЗ ще бъдат представени на семинар в Ямбол

Указанията за попълване и водене на дневниците за проведените растителнозащитни (РЗ) мероприятия ще получат участниците на семинар в Ямбол, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и ОДБХ- Ямбол.

Гласувайте: Планирате ли да използвате по-малко химически торове тази година?

Темата „Добри практики при употреба на продукти за растителна защита и водене на дневници за РЗ мероприятия. Оповестяване на РЗ мероприятия чрез електронната платформа ЕПОРД“ ще бъде представена на 6 април, сряда, от 10:00 до 12:00 часа. Събитието ще се проведе в залата на ул. “Батак“ № 1 – залата на ОДБХ – Ямбол

На семинара ще бъдат разгледани и условията за кандидатстване по предстоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са:
  •  Добри практики при употреба на растителнозащитни препарати (РЗП);
  • Оповестяване на растителнозащитни мероприятия чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) на БАБХ;
  • Указания за попълване и водене на дневниците за растителнозащитните мероприятия;
  • Възможности за подпомагане на млади фермери по предстоящия прием на проектни предложения през 2022 г. по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

 

Източник: https://agri.bg/