Развитие, терминиране, анализ и изводи от полевия опит с три различни микса покривни култури, проведен от Борис Коев в с. Тръстеник

След като миналата седмица разказахме за началото на полеви опит с три различни микса покривни култури в съвместната ни рубрика със специалиста Борис Коев, във втората част на статията ще представим развитието, постигнатите резултати и изводите от опита.

Припомняме трите микса:

Микс 1 – овес, детелина, фий, ряпа, просо, слънчоглед – инокулирани
Микс 2 – овес, детелина, грах, репко, кориандър, слънчоглед – инокулирани
Микс 3 – ръж, детелина, грах, фий, бял синап, силажно сорго, кориандър – инокулирани и неинокулирани

Към първа част: Покривните култури и влиянието им върху почвата – споделен опит (I част)

Развитие и терминиране на покривните култури

Покривните култури във всички миксове са терминирани на 10 май 2021г. с тежка сечка тип валяк. Цъфтящите култури (грах, фий, репко, кориандър) са във фаза цъфтеж. Белият синап измръзва още в края на есента, а ряпата – в края на зимата при температурни аномалии (3 поредни дни с високи температури над 16 °C, последвани от рязко застудяване – до минус 7 °C). Овесът също до голяма степен е измръзнал заедно с ряпата. Отделни растения се възстановяват в последствие, което повлиява върху забавянето на изкласяването му към момента на терминиране. Ръжта е във фаза изкласяване.

Ефективността от механаничното терминиране варира между различните миксове – най-добро е в миксовете с репко (Микс 2 и Микс 3), тъй като те са най-добре развити като биомаса. Някои от бобовите в Микс 1 като детелина и фий, частично се възстановяват.

Със сечката се терминират 85% от покривните култури.

При терминирането на покривните култури влагата в коренообитаемия слой на почвата е ниска, което благоприятства сеитбата на основната култура – царевица. Благодарение на репкото в Микс 2 има добър мулч, а благодарение на ръжта в Микс 3 – мулчът върху почвата е най-добре гарниран.

Сеитба на основната пролетна култура – царевица

Веднага след механичното терминиране на покривните култури е засята и основната култура – царевица. Хибридът е с високо ФАО – над 400. Наторена е малко след сеитбата (около 20 май, след проливен дъжд на 15- 16-ти май). Културата все още не е изникнала. Наторена е с UAN, комбиниран с глифозат. Ефектът от повторното терминиране при Микс 2 и Микс 3 е много добър – както при плевелите, така и при покривните култури!

Поради слабата ефективност на валяка сечка, както и ниското съдържание на листна маса на някои покривни култури в Микс 1 обаче, третирането с глифозат се оказва недостатъчно ефективно.

Интересно наблюдение при Микс 1 е, че при работата на пръскачката има пропуснати участъци в полето, които остават ненапръскани – там ясно се наблюдава задушаване с плевели.

Важен извод, който прави Борис по отношение на покривните култури е, че за климатичните условия в района на Тръстеник не е подходящо терминирането им непосредствено преди засяване на основната култура.

Защо?

“Защото почвата беше пресушена и в случай, че не беше паднал дъжд след сеитбата, поникването на царевицата щеше да се забави. Трудно бихме могли да свържем определени процеси при разлагането на растителните остатъци с развитието на царевицата. Но въпреки добре конструираният мулч в Микс 2 и Микс 3, влагата не беше достатъчна за поникване на царевицата”, обяснява Борис.

Благодарение на растителните остатъци от покривните култури, почвата остава добре защитена при проливния дъжд  – без да има отмини растителни остатъци, без да хване кора!

Нов почвен анализ и отчетени резултати година по-късно

Вторият почвен анализ на (част от) полето е направен година по-късно (по същото време като първия) на 20 юни 2021 г. Тогава царевицата е във вегетация. При този анализ механичният състав не е изследван, тъй като той е много слабо променлив или непроменлив.
Отчита се промяна в PH на коренообитаемия слой (0-30 см) на почвата, спрямо година по-рано, когато PH e 7,8). Показателите на PH при втория анализ са следните: при Микс 1 – PH  7,25, Микс 2 – PH 7,24, Микс 3 инокулиран – PH 7,65 и Микс 3 – без инокуланти – PH 7,43. При контролата (стърнище и директна сеитба на царевица), PH се е повишило до 8,08. Въпреки че в Микс 1 при планирането е най-добре заложено потискане на плевелите, поради условията, най-добре в този показател се е представил  Микс 3. За сметка на това, Микс 1 се е представил най-добре в намаляване на карбонатите, специфичната електропроводимост и повишена  достъпност на Zn и Mn. Микс 2 се е представил най-добре по отношение увеличеното съдържание на усвоими Fe и Cu.

Основният извод, който може да се направи от опита с трите микса е, че покривните култури са свършили работата си като регулатор на почвената реакция (PH). Колкото повече се е вкислила почвата при различните миксове, толкова повече количество достъпни метали (Zn, Mn, Cu, Fe) има в нея. Запазена е благоприятна почвената структура и има ефективно справяне със заплевеляването! Важно е датата на терминиране да е поне две седмици преди засяване на основната култура.

 

Източник: https://agri.bg/

 

Покривните култури и влиянието им върху почвата – споделен опит (I част)