Изискванията за уведомяване в ЕПОРД, ще бъдат представени на семинар

Темата „Регистрационни режими при извършване на земеделска дейност, фитосанитарни изисквания“ ще бъде представена на семинар в Кърджали, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), Областната дирекция по безопасност на храните и Териториалната организация на научно-техническите съюзи.

Какво ни казахте: Заради разходите сме на червено

Събитието ще се проведе на 30 март, сряда, от 10:30 до 12:00 часа на ул. „Булаир” № 35, зала 207 – Дом на техниката.

„Участниците ще се запознаят с правилата при употреба на продуктите за растителна защита (ПРЗ), дейностите, произтичащи от Система за събиране на опаковки от ПРЗ и упражняване на самоконтрол за употребата им за произведената растителна продукция”, съобщават организаторите.

Ще бъдат разгледани още изисквания при уведомяване от производителите на растениевъдна продукция за предстоящи третирания с ПРЗ чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).

Дискусията ще включва и представяне на правилата при изпълнението на одобрени проектни предложения на бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., както и на изискуемите документи при подаване на искане за второ плащане

Организаторите уверяват, че по време на семинара ще бъдат спазвани всички противоепидемични мерки, приложими за такъв тип мероприятия. Програма и покана за събитието може да видите тук.

 

Източник: https://agri.bg/