Инфлацията, която напоследък достига нови висоти и банковите такси, които не спират да растат, постепенно принуждават хората да търсят по-доходоносна алтернатива на традиционните влогове. И докато депозитите в банките не спират да поставят рекорди по обеми, финансовите институции вече отказват да приемат нови влогове и трансформират, съществуващите в разплащателни сметки.

Инвестицията в имот разбира се е най-предпочитаното убежище за спестяванията. Ръстът на цените на имотите през последните години обаче ги прави все по-труднодостъпни.

Задава ли се краят на рекордно евтините ипотеки?

Депозитите също „чупят“ рекорди

 

Тази ситуация се оказва особено доходоносна за застрахователите.

Премийните приходи по застраховките „Живот“, свързани с инвестиционен фонд се увеличават със стабилни темпове. Това е видно от последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за застрахователната дейност през ноември 2021 година.

За година премиите по този вид застраховки се увеличават със 123,96% и достигат 215,1 млн. лева. Ако сравним данните с последната предкризисна година – 2019 г. увеличението възлиза на близо 160% или 131.1 млн. лева.

Застраховка срещу пандемии? Компаниите вече се замислят

Бизнесът се бори за оцеляване

 

За година изплатените по този вид полици плащания се увеличават със 17,5% до 32.8 млн. лева.

Застрахователно-инвестиционните програми на практика представляват комбинация от рискови застрахователни покрития и инвестиции във финансови инструменти с различен рисков профил, спрямо търсената доходност. Такива полици могат да бъдат сключени за срок от няколко години до няколко десетилетия. Сумите по тях могат да се онаследят, в случай на смърт на застрахования.

 

 

Източник: https://money.bg/