Задава се кандидатстване по Ковид мярката, още едно допълнително подпомагане и помощ за закупуване на фуражи

 

Напоследък отвсякъде се носи информация за извънредни помощи за земеделския сектор. За да не се изгубим в целия този поток и в това, кой какво е обещал, ще се опитаме да я съберем на едно място.

Зелени плащания: Заделени са 460 млн. лв. за 54 хиляди валидни заявления

Какво е свършено дотук и в каква насока се работи, бе обсъдено на заседание на парламентарната Комисия по земеделие, когато бяха изслушани земеделските зам.-министри Иван Христанов и Стефан Бурджев, както и изпълнителният директор на ДФЗ – Николай Каварджиклиев.

Ковид помощ

Към момента са предвидени 79 млн. лв. за сектор „Животновъдство“. Те ще се разпределят за животни, които подлежат на обвързана с производството подкрепа – малко над 300 хил. едри преживни и над 1 млн. дребни преживни животни. За сектор „Растениевъдство“ помощта е 64,5 млн. лв. за 100 хил. дка площи, подлежащи на обвързана подкрепа.

Веднага след нотификацията ще бъде уточнен график за прием на документитеВероятно до края на юни средствата ще стигнат до земеделските стопани. 

При изготвянето на правилата ще бъде взето предвид, че поради липса на продукция, производителите с пропаднали площи за предишната година не са успели да кандидатстват по мярката за обвързано подпомагане.

Площи под угар

Европейската комисия позволи екологично ориентираните площи под угар да бъдат използвани за паша и за производство на протеинови култури. Освен това ЕК позволи увеличаване на авансовите плащания и мерките за развитие на селските райони, свързани с площта и животните, които да се изплащат на земеделските производители от 16 октомври 2022 г.

Допълнителна извънредна помощ

ЕК реши да бъдат разпределени допълнително 500 млн. евро за директна подкрепа на земеделските производители заради войната в Украйна. За България тази сума възлиза на 10 611 143 евро. Страните членки могат да допълнят тази подкрепа с до 200% с национални средства.

До 30 юни сме задължени да нотифицираме описание на мерките, критериите, нивото на подпомагане и обосновката за разпределяне на помощта между различните сектори. Самите пари трябва да бъдат изплатени до 30 септември 2022 г.

В търсене на пазари

Постигнато е съгласие с Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването за отваряне на обществения сектор за българските плодове, зеленчуци, месо и мляко. Предстои да започне изграждането на събирателни пазари, които да концентрират продукцията и да елиминират проблемите, които някои производители срещат при работата си с големите търговски вериги.

За купуване на фуражи

Помощ за животновъди в размер на 100-110 млн. лв. за закупуване на фураж и ликвидност в сектора беше договорена с финансовия министър. Все още от бранша чакат обаче да бъдат обсъдени условията, по които фермерите да могат да кандидатстват. Изплащането на помощта ще бъде обвързвано с реализация на продукция на пазара.

 

Източник: https://agri.bg/