Да се премахне и изискването за оценка по реда на базисните цени на трайните насаждения, предлагат те

Да се отменят изискванията за окопаване на трайните насаждения във вътрешно редовото пространство и представянето на оценка по реда на базисните цени на трайните насаждения. Това предлага организация на производители в своето становище относно предложени изменения в Наредба 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“.

Все повече фермери искат да прекратят договорите си по ПРСР

Те припомнят, че окопаването на вътрешно редовото пространство в овощните градини бе въведено като изискване към кандидатите по направление „Контрол на почвената ерозия“ миналата година. В резултат на това компенсаторното плащане бе увеличено едва с 1 евро/ха.

За сметка на това разходите за гориво и пропуснатите ползи за земеделците се увеличиха в пъти. Наложи им се да окопават вече зачимени площи във вътрешно редовото пространство, които до преди това са окосявали и са получавали подпомагане.

Самата дейност нанася щети върху кореновата система на насажденията; след дъжд се събира вода и кал, което затруднява преминаването на техника и работници; води до заплевеляване с високостеблени треви; унищожава местообитания на влечуги и птици.

При окопаването стопаните търпят загуба на продукция от преминаването на механизираната техника, която, от своя страна, също понася щети, като счупени прозорци, изкривени огледала, врати, фарове и др.

„Малкото разумни земеделци, които отказаха да изпълнят тези нелепи услови по мярката, бяха санкционирани жестоко, което доведе и до финансови затруднения при същите, тъй като не можаха да получат подпомагане“, посочват още от Национална био асоциация (НБА).

По думите им друга безсмислена промяна от миналата година е стопаните да предоставят оценка по реда на базисните цени на трайните насаждения. Според тях идеята да се спре заявяването на площи, които не са в процес на плододаване, не е дала нужния ефект, а само е усложнила работата им.

За да изпълнят това условие, стопаните търпят значителни финансови щети, а други, които нямат тази възможност, остават без подпомагане. Освен това според производителите няма логика мероприятия по контрол на почвената ерозия да важат само за насаждения, които плододават, а в неплододаващите – да не се прилагат.

„Мярката касае опазване на почвата и не зависи от периода на плододаване на културите!“, аргументират се от НБА, като настояват преди приемане на окончателния вариант на наредбата да се проведе среща между ресорния заместник-министър и браншовите организации в сектора.

 

Източник: https://agri.bg/

 

Категория: 
Ключови думи: