Годишното плащане ще бъде за всички допустими и заявени за подпомагане площи в стопанството

Годишно необвързано плащане в размер на 100 евро/ха предвижда интервенцията „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани“, която ще се прилага от догодина в новия програмен период.

Плащанията за малки стопани ще бъдат 1250 евро от догодина

Плащането е добавка към базовото плащане. Годишното плащане ще бъде за всички допустими за подпомагане площи в стопанството, заявени за основно подпомагане на доходите за устойчивост, изплатено допълнително към основното подпомагане, уточняват от Министерството на земеделието.

Целта е да се привличат и задържат повече млади фермери в селските райони с цел обновяване на поколенията чрез допълнително подпомагане на техните доходи.

Статистиката сочи, че всяка година селата в България губят близо 1,6% от своя човешки потенциал. Този процес е съпроводен с постоянно застаряване и влошаване на възрастовата структура на селското население.

Заплащането на труда в земеделието е по-ниско отколкото в останалата част на икономиката. Това се дължи на ниската добавена стойност на единица площ, както и на заплащането в сектора.

Средно на 1 годишна работна единица в стопанство на млад фермер се падат по 20,3 ха използвана земеделска площ (при средно 17,6 ха) и 5,5 животински единици, сочат данни за 2016 г.

Въпреки че производителността на труда в стопанствата на младите фермери е по-висока от тази в останалите стопанства, тя продължава да бъде доста по-ниска от средното равнище в ЕС-27.

Освен неблагоприятната възрастова структура на работната сила в земеделието, проблем е и нейната ниска квалификация. Данните сочат, че близо една трета от всички мениджъри остават без никаква квалификационна подготовка, а останалата част са с най-ниска.

Информационната кампания „ОСП работи за нас: Гледай напред“ се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Източник: https://agri.bg/