За пет дни ДФЗ изплати над 136 млн. лв., изчислява Николай Каварджиклиев

Поемам ангажимент към стопаните да не бавим нито с ден плащанията към тях. Помощта е най-полезна и ефективна, когато се предоставя навреме, в подходящия момент. Ако закъснее, дори и да е многократно по-голяма, тя се обезсмисля, заяви Николай Каварджиклиев, новият изпълнителен директор на ДФЗ.

Какви са най-големите ви трудности като земеделски производители в момента?

Той е убеден, че работата на Разплащателната агенция е изключително отговорна на фона на напрегнатата международна обстановка и нарастващите цени на енергоносителите, които водят до скок при себестойността на новата земеделска продукция.

Николай Каварджиклиев обеща, че публичността и прозрачността в работата на институцията ще бъде надградена и оптимизирана. Стриктно ще се следи разходването на средствата от националния бюджет и Европейските фондове, които институцията администрира. Приоритет е и дигитализацията в системите на Разплащателната агенция.

Той припомни, че за пет дни ДФЗ изплати над 136 млн. лв. в помощ на земеделските производители. Средствата са в три направления – „Държавни помощи“, „Директни плащания“ и „Селскостопански пазарни механизми“.

На 7 март бяха преведени близо 20 млн. лв. на животновъдите, които отглеждат крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, по схемата de minimis. Средствата бяха разпределени между 10 310 стопани.

Ден по-късно, на 8 март, Разплащателна агенция изплати близо 13 млн. лв. по двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2021/2022 г. От тях 10 256 303 лв. са за доставки на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата и детските градини. 461 057 лв. – за доставка на пчелен мед, а 2 132 656 лв. – за възстановяване на данък добавена стойност (ДДС) на одобрените фирми – изпълнители.

На 9 март 1 985 фермери, които отглеждат стари автохтонни породи и прилагат изискванията за пасторализъм, получиха близо 28 млн. лв. Финансовата подкрепа е по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020.

На 11 март бяха оторизирани 76 млн. лв. на овощарите и градинарите по седемте схеми за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2021. Средствата бяха разпределени между 12 952 стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци и оранжерийно производство.

 

Източник: https://agri.bg/