В него са отразени и промените в Наредби 3, 5 и 19, които влязоха в сила от 1 март

След като на 1 март Министерството на земеделието (МЗм) даде официално ход на подаването на заявления за директни плащания за Кампания 2022, на 4 март бе публикуван и Наръчникът за кандидатстване.

Кампания 2022 за директните плащания започна и онлайн

В него са отразени и промените, които влязоха в сила на 1 март чрез обнародваната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.  В нейни заключителни разпоредби се прави и изменение в Наредба № 19 от 2015 г. относно контрола на схемите за преходна национална помощ и Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Вижте Наръчника за кандидатстване ТУК.

В Наръчника се отбелязва, че е важно да се запознаете подробно със съдържанието на заявлението, което подписвате.

Много съществено е да не пропуснете да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане, затова обърнете особено внимание на частта от заявлението, в която отбелязвате схемите, за които кандидатствате.

Относно зелените плащания е необходимо да решите и да маркирате кои площи заявявате като екологично насочени площи (ЕНП). Ако ги заявите като ЕНП, е необходимо да спазвате приложимите за съответното изискване забрани и ограничения.

Регистрацията като земеделски стопани не се изисква при кандидатстване само по схеми за Преходна национална помощ. Затова не пропускайте и тази важна стъпка.

Ако пък сте на ти с технологиите, може да си спестите реденето на опашки и да кандидатствате онлайн. Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може да въведе и изпрати към ИСАК електронна информация за обработваемите площи и схемите за подпомагане, които заявява за настоящата кампания, включително пространствени данни за използваните парцели.

След това кандидатът следва да посети лично общинската служба „Земеделие“, където е необходимо да провери дали данните му са коректно нанесени и да приключи заявлението си.

 

Източник: https://agri.bg/