Подходът на BOND се основава на 3 стълба – вижте кои

Изграждане и развитие на мрежа от организации на фермери и собственици на земеделска земя и подобряване на нивото им на взаимодействие в Европа са темите, по които работи проекта BOND.

Този проект, който се изпълнява от множество партньорски организации по програма „Хоризонт 2020” ви представяме в 243 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Кампания 2022 за директните плащания започна и онлайн

Проектът BOND признава основната роля, която фермерите и собствениците на земеделска земя играят за екологичната и икономическа устойчивост на селскостопанския сектор в Европа, както и значението на начина, по който те организират дейността си за производство на храна и опазването на европейския ландшафт.

Проектът допринася за разгръщането, укрепването и организирането на големия потенциал за колективни действия и свързване в мрежа на лица, групи и организации на земеделски производители и собственици на земя, като се фокусира върху страни с по-ниски организационни нива, с оглед създаване на силни, динамични и ефективни организации, които имат глас и място в дизайна на политиката. По-конкретно, BOND проучва и се справя с ограниченията и възпиращите стимули и достига по-високо ниво на участие на земеделските производители.

Сред задачите пред екипа по проекта са изготвяне на решения и изграждане на обвързващ капитал в рамките на групите, като се гарантира сплотеност и доверие между хората. Дава се възможност на организациите да се сближат, като изграждат мостов капитал за формиране на по-големи мрежи, които помагат за преодоляване на нагласи и ограничения, които възпрепятстват колективните действия. Изгражда се също така свързващ капитал, развиване на връзки със субекти с различни интереси и правомощия, включително правителство, донори, академични среди, частен сектор, за постигане на по-силна позиция при вземането на решения, и ангажиране на множество участници и политици по време на тези процеси.

Подходът на BOND се основава на 3 стълба – учене от успеха чрез мобилизация, учебни пътувания, преодоляване на ограничения посредством самоанализ, изграждане на капацитет и утвърждаване на позиция в политическата среда с игрови интерфейс, споделяне на най-добри практики в регулирането, лабораторни експерименти, както и включване на младежи, жени и мъже с изготвяне на пътна карта за бъдещето на земеделското производство. Обучителните сесии и срещи на всяка стъпка от проекта се реализират чрез междурегионален форум, национални семинари, кръгли маси по регионална политика, младежки форуми и други.

Наследството на проекта BOND ще бъде своеобразно меню от практически процеси, удобни за потребителя, с методи и инструменти за насочване на крайните потребители, когато решат да се ангажират и да се възползват от синергията на работата и взаимодействие с партньорите.

 

Източник: https://agri.bg/