Към оранжерийните производители е поет ангажимент да бъде направено всичко възможно за решаване на техните проблеми с повишените цени на горивата, съобщи земеделският министър Иван Иванов. Той припомни, че помощта de minimis за сектора от 3.5 млн. лв. ще бъде разпределена само между стопани, които са реализирали продукция миналата година. На среща с министъра на земеделието земеделските стопани са поставили редица проблеми, сред които повишената цена на природния газ, вноса на обработена с препарати за растителна защита продукция от трети страни, ниския процент засети площи в оранжериите в момента, сивия сектор, необходимостта от нисколихвено кредитиране и проблемите с работната ръка. „Имаме огромно желание да помогнем за решаването на тези проблеми“, е заявил министър Иванов.

„В диалог с Европейската комисия ще се работи така, че  предвидената COVID помощ от 111.5 млн. лв. да бъде разпределена възможно най-рано между производителите“, казва министърът на земеделието. „Субсидиите за сектора трябва да се разпределят при високо ниво на прозрачност и предсказуемост“, коментира заместник-министърът на земеделието Иван Христанов.

Ще продължи строго да следи и дейностите по дърводобив и дървообработка, както и ще се засили контролът при износа на дърва. Съвместно с Изпълнителна агенция по горите и дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ в земеделското министерство от началото на годината са извършени над 80 000 проверки, в резултат на които са съставени близо 2000 акта за установяване на административни нарушения.

Както е било обявено, вече се доставя  дървесина за местното население на достъпни цени, отбеляза агроминистърът. По думите му целта е да се обезпечи както този отоплителен сезон, така и следващият. Към момента продажбите се осъществяват вече в 21 склада в страната, като предстои те да станат 56 – новите четири склада са открити в рамките на Северно централно държавно предприятие – ДЛС-Воден, ДЛС-Дунав, ДЛС-Росица и ДГС-Горна Оряховица.

 

Източник: https://www.banker.bg/