Себестойността на инвестициите на дружеството е за малко над 4,2 млн. лева в края на 2021 г., а справедливата стойност – над 15 млн. лева

Компанията „Ейч Ар Кепитъл“ АД, която се листна на beam пазара на Българската фондова борса (БФБ) в края на миналата година, приключва последното тримесечие на 2021 г. с 63,4% ръст на годишна база на нетната печалба благодарение на получени дивиденти и положителни преоценки на инвестиции. Това се вижда от отчета на дружеството за периода октомври-декември 2021 г., публикуван на сайта x3news.com.

Повече от два пъти на годишна база се увеличават приходите от дивиденти на дружеството – до 291 хил. лева към края на 2021 г. от 124 хил. лева в края на 2020 г. Най-голям дивидент е изплатило „Агригейт Медия“ ООД (сайтовете tractor.bg, agri.bg, agropazar.bg, bager.bg) – 214,5 хил. лева. Дивидент е изплатил и фондът Endeavor Catalyst II, LP – в размер на 76 716 лева.

Положителните разлики от операции с финансови инструменти, т.е. положителна преоценка на инвестиции на компанията, възлиза на малко под 5,3 млн. лева при 3,338 млн. лева година по-рано, което представлява ръст от 58,7%.

Разходите на „Ейч Ар Кепитъл“ се увеличават до 156 хил. лева към края на 2021 г. в сравнение със 110 хил. лева година по-рано, или с почти 42%.

Нетната печалба възлиза на 4,882 млн. лева към края на декември 2021 г. в сравнение с 2,987 млн. лева година по-рано, което е с 63,4% повече на годишна база.

„Ейч Ар Кепитъл“ притежава 65% от „Агригейт Медия“ ООД, 19% от компанията собственик на онлайн търговеца ebag.bg, почти 10% от „Биодит“, почти 13% от собственика на сайта за резервации на прегледи SuperDoc и онлайн платформата за дистанционни консултации с лекар Healee „Ейт Инвестмънт“ АД и по-малки дялове в други фирми.

Дружеството участва и в професионалните инвестиционни фондове „EndeavorCatalyst II“, LP, „Илевън Инвестмънтс КДА“ и „Eleven Cooperatif UA“, в чиито портфейли попадат например първият български еднорог „Payhawk“, компанията за ИТ решения в земеделието „Ondo“, онлайн застрахователният брокер „Boleron“ и други.

Себестойността на инвестициите на „Ейч Ар Кепитъл“ към края на 2021 г. се оценява на малко над 4,2 млн. лева, а справедливата стойност – на над 15 млн. лева.

От началото на тази година дружеството е инвестирало над 203 хил. лева в системата за редакционен анализ Smartocto360 BV, над 90 хил. лева в ContentInsights, Inc., което също е от групата на Smartocto360, както и почти 98 хил. лева в „Рекурсив Медия“ – медия за нововъзникващи компании.

От началото на годината „Ейч Ар Кепитъл“ е получило дивиденти от три от своите инвестиции – на 14 февруари са платени още 45 500 лева от „Агригейт Медия“, на 24 февруари – 5734,26 лева от „Endeavor Catalyst II“, LP, а на 21 февруари – 91 618,65 лева от „Илевън Инвестмънтс КДА“.

Дружеството е погасило през януари и три заема – един за 150 000 евро главница и 460 евро лихва, втори за 121 000 лева главница и 665 лева лихва (и двата към свързани лица) и трети за 85 000 лева главница и 510 лева лихва.

Предложението за разпределяне на дивидент от печалбата за 2021 г. ще бъде направено след публикуването на окончателния одитиран годишен отчет за 2021 г., посочва компанията.

В средата на декември „Ейч Ар Кепитъл“ продаде всички първоначално предвидени 330 хил. акции, които предложи на инвеститорите, при цена от 4,48 лева на акция. Дружеството реализира и допълнителни 220 хил. акции при същата емисионна цена. Така компанията набра 2,5 млн. лева при изключително голям интерес.

Оттогава цената на компанията нарасна с над 80%, като акциите се търгуват за малко над 8 лева.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Виктория Тошкова
Източник: https://www.investor.bg/