Вижте какви ще са бюджетите по Първи и Втори стълб през следващите 5 години

Най-съществената и дълго чакана част от Стратегическия план, по който ще се движи българското земеделие пред следващите няколко години, са финансовите параметри.

Открихме как е модерно да се замазват очите на фермерите

Откакто е създадена Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.  (СПРЗСР 2023-2027 г.) – както е официалното й название, участниците споделят, че не се говори за пари.

Най-сетне – на заседание номер 20 от страна на министерството ще бъде представен проект на Финансов план на СПРЗСР 2023-2027 г.

Запознайте се с него ТУК

 

Това ще стане на 22 февруари 2022 г.,
Очаква се ден по-късно Стратегическия план да бъде представен – поне така съобщи министър Иванов, на заседанието на Министерския съвет. И ако кабинетът го приеме, документът в петък 25 февруари ще бъде изпратен в Брюксел.

По време на ТРГ ще бъдат представени и интервенциите по:

– Биологично производство;
– Инструменти за управление на  риска;
– Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда;
– Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда;
– Обвързано с производството подпомагане за овце и кози включени в развъдни програми;
– Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи;
– Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство;
– Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи, лук и чесън).

Изниква въпросът дали организациите от аграрния бранш ще имат възможност да обсъдят със своите членове предложените им финансови параметри на плана?

И ще има ли време да се вземат под внимание становищата на организациите по тази, може би, най-важна част от Стратегическия план, щом той заминава за Брюксел три дни по-късно?

Участниците от агросектора още от самото начало на заседанията на ТРГ споделят, че липсата на бюджет и финансови параметри е съществен проблем.

До края на март Европейската комисия (ЕК) ще има първа предварителна оценка на плановете.

Информационната кампания „ОСП работи за нас: Гледай напред“ се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Източник: https://agri.bg/