Добавяне и изключване на материали от компостната купчина за получаване на перфектното съотношение са представени във видеоурок

Компостиране на зеленчукови отпадъци в малки стопанства“ е темата на онлайн семинар на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Враца, и Лесотехнически университет – София.

Гласувайте: Съгласни ли сте с рязкото вдигане на осигурителния праг?

В него ще се запознаете с избора и подготовката на материалите за компостиране, факторите, които влияят на процеса, и качествените показатели на готовия компост.

Лекторът д-р Милена Йорданова обяснява какво е компост и как се използват зеленчуковите отпадъци. Тя представя и изискванията на Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци. Заинтересованите фермери могат да разберат повече и за ролята на на микроорганизмите при разграждане на органичната материя.

Как може да преценим кога компостът е готов и какви са методите за бързо компостиране, е другата полезна информация за стопаните.

Видеоурокът включва конкретни примери с експерименти и препоръки за материали и в какво съотношение да бъдат добавяни или изключвани от сместа. Вижте повече във видеото.

 

Източник: https://agri.bg/