БФБ приключи първата за седмицата сесия с изключително слаб оборот – 288 хил. лева

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се възстанови до ниво от 630 пункта след резкия спад до под 610 пункта от края на януари.

Бенчмаркът добави 0,56% до 630 пункта.

BGBX40 се повиши с 0,63% до 143,32 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нарасна с 0,13% до 165,31 пункта, а BGTR30 приключи сесията с ръст от 1,33% до 708,52 пункта.

Сесията приключи с 252 сделки с 42 емисии ценни книжа и оборот в размер на само 288 хил. лева.

Лидер по оборот в рамките на сесията е „Проучване и добив на нефт и газ“ със 71 921,38 лева, следвано от „Делта кредит“ АДСИЦ с 27 750 лева и „Неохим“ с 26 587 лева.

„Неохим“ е най-печелившото дружество днес, с ръст на цената на акциите от 13,13%, следвано от „Дронамикс Кепитъл“ с 6,93% и „Индустриален холдинг България“ (ИХБ) с 5,58%.

Същевременно най-губещото дружество е „Индустриален Капитал Холдинг“ (ИКХ) със спад на цената на акциите от 7,5%, следвано от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ с 3,18% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 2,17%.

„Проучване и добив на нефт и газ“ е на първо място в сесията и по брой прехвърлени акции – 21 710. На второ място е „Сирма Груп Холдинг“ с 13 577 броя, а на трето – „Химимпорт“ с 11 80 броя.

Най-голяма подкрепа на SOFIX оказаха акциите на ИХБ. На второ място по ръст от дружествата в индекса са акциите на „Алтерко“ с 2,07%, а на трето – „Софарма трейдинг“ с 2,04%.

Същевременно „Телелинк“ и ПИБ са най-губещите компании от SOFIX.

„Неохим“ е най-печелившото дружество в индекса BGBX40, както и ИХБ и „Инвестиционна компания Галата“, чиито акции поскъпнаха с 4,76%. ИКХ е най-губещото дружество от индекса, заедно с „Телелинк“ и ПИБ.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Виктория Тошкова
Източник: https://www.investor.bg/
Категория: 
Ключови думи: