Нестабилната политическа ситуация продължава да има важно значение на световния пазар на вносни торове

Цените на торовете достигнаха рекордно ниво през 2021 г., което съществено повлия върху производствените разходи на фермерите. Мнозина се наложи да платят до четири пъти повече за основни стоки, информира AgroXXI.

Цената на торовете не отказа фермерите да купуват торачки

Прогнозите на специалисти от Молдова сочат, че след достигане на максималното ниво през ноември и декември 2021 г., в цял свят се наблюдава леко понижаване на цените. Пример е карбамидът. В началото на миналата година той се продаваше на международните борси за 280 долара на тон, достигна максимума от 934 долара на 19 ноември, а на 14 януари 2022 г. се предлага за 817,5 долара.

Земеделците от северното полукълбо вече частично са покрили своите потребности от торове и може да почакат със следващите си поръчки. Като резултат в САЩ бе регистрирано понижаване на цените, за разлика от европейския пазар, където цените паднаха с примерно 20 долара на тон поради проблеми с ограничените енергийни ресурси, които влияят на производството.

Някои експерти прогнозират стабилизация и в ЕС, стига цената на газа да продължи да пада през следващите 2-3 месеца, за да може заводите за торове да продължат да работят.

Нестабилната политическа ситуация продължава да има важно значение на световния пазар на вносни торове, тъй като правителствата вземат различни решения.

Фактор за поддържането на световните цени е ситуацията в Китай. Страната ще ограничи производството в заводите заради високото ниво на замърсяване на въздуха в навечерието на Олимпийските игри. Освен това някои европейски компании обявиха, че ще спрат да купуват калий от Беларус от 1 април, тъй като международните санкции правят невъзможно продължаването на търговските отношения със страната. На вноса на торове от Русия влияят и наложените квоти, отбелязват анализатори.

Прогнозата е, че в края на сезона се очаква понижаване на цените на торовете. Тогава търсенето ще намалее. С други думи, става дума за юни-юли 2022 г.

Отчитайки засилването на инфлацията, експертите не очакват възвръщане на цените на нивото от година по-рано.

 

Източник: https://agri.bg/