Публикувани са проектите на Стратегическите планове на 13 страни членки

Европейската комисия публикува проектите на Стратегическите планове на 13 държави членки. Това са: Дания, Естония, Гърция, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Словения, ШвецияБългария не е сред тях, тъй като сме от онези девет страни на ЕС, които още го умуваме.

Гласувайте: Съгласни ли сте с рязкото вдигане на осигурителния праг?

Спънката е, че документите са на езика на дадената страна, но тук може да помогне и Гугъл преводач. Обемът от информация е огромен, като основният документ в най-добрия случай се простира само върху хиляда страници. Някои от страните членки посочват накратко акцентите в своите Стратегически планове, което донякъде ни улеснява. Ето няколко примера.

Франция

Френското предложение включва 120 интервенции в отговор на 48 нужди на земеделските производители, идентифицирани в националния ниво, допълнени от 35 специфични нужди, формулирани на регионално ниво, включително 26 в отвъдморските региони.

Приоритет се дава на отглеждането на протеинови култури; удвояване на биоплощите до 18% през 2027 г.; диверсификация на културите; опазване на постоянните пасища чрез екосистемни услуги, по-независимо хранене на стадата, паша, благоприятна за хуманното отношение към животните; опазване на почвата (ерозия, пречистване на водата); обединяване на животинска и растителна продукция за една и съща ферма или в рамките на една и съща територия.

Полша

Бюджетът на Стратегическия план през 2023–2027 г. е над 25 млрд. евро, от които над 17 млрд. евро ще бъдат разпределени за директни плащания. В цялата страна има около 1,4 млн. ферми.

От 2023 г., благодарение на допълнителното основно плащане и увеличаването на средствата за преразпределителното плащане, средното ниво на подпомагане на хектар за стопанства до 50 ха (97% от стопанствата) ще бъде по-високо от средното за ЕС. Решено е да се запази обвързаната подкрепа във всички поддържани досега сектори.

В допълнение към директните плащания ще бъдат осигурени инвестиции и подкрепа за управление на риска и превенция на АЧС. Ще се подпомага също по-добрата организация на веригите за доставки, развитието на дребна преработка и участието в национални и европейски системи за качество на производството на храни.

Португалия

Дефинирани са 127 нужди и 180 интервенции. Подкрепата за преразпределение съответства на 10% от пакета за директни плащания, към който се добавя плащането към дребните земеделци (9%). Подпомагането на доходите за млади и нови фермери ще бъде еквивалентно на 3% от директните плащания.

Базовата подкрепа за устойчивост е 18% от финансовия план, мерките за райони с природни ограничения ресурси – 7%, и подкрепа, свързана с доходите – 10%.

Според португалците е необходимо също така да се засили превенцията, управлението на риска и катастрофите, със стимул за сключване на застраховка (2%), като целта е 12% от фермите да използват този инструмент. Има и нов фонд за спешна помощ в селските райони, насочен към предоставяне на спешна подкрепа на малките ферми.

Информационната кампания „ОСП работи за нас: Гледай напред“ се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

 

Източник: https://agri.bg/