Вече и 6 месеца е прекалено дълъг срок, който променя и усложнява реализирането на проектите, смятат от МИГ Стамболово – Кърджали 54

Идва допълнително европейско финансиране за проекти на земеделски производители, одобрени в предходния програмен период, но ако администрацията не работи бързо, за да могат земеделците и фермерите да ги получат своевременно, има риск те да не бъдат усвоени или дори „изядени“ от инфлацията. Това коментира пред БНР Иванка Душкова, директор на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54“

Индикативен график 2022 за субсидиите от ДФЗ

Душкова припомни, че всяка една Местна инициативна група тази година е получила 700 хиляди евро целеви средства единствено в Сектор „Земеделие“. Парите не са обвързани с кризата с коронавируса, но тя е взета предвид при определяне на по-големия размер на помощта за аграрните направления в периода 2023-27г.

„Срокът за кандидатстване с нови проекти също е удължен, вместо до 2023 г., документи за подпомагане в новия програмен период ще се подават до юни 2025 г. Те са предназначени за почти всички селскостопански сфери,  за да могат да достигнат както при големите, така и при малките земеделски стопанства (с общ производствен обем от 2 до 8 хил. евро)“, обясни Иванка Душкова.

Тя подчерта, че забавянето от страна на държавата не веднъж е водило до проваляне на проекти. На фона на сегашното поскъпване на строителни материали, машини, труд и други, дългото чакане може да демотивира бенефициентите. По думите ѝ на местно ниво инициативната група оценява проектите, като съставя хиляди страници с протоколи и доклади за два месеца, а ако процедурата и в централната администрация се ускори до месеци, а не години, то проблемът със забавените плащания ще се реши.

Иванка Душкова: С настоящата галопираща инфлация вече и 6 месеца са прекалено дълъг срок, който променя и усложнява реализирането на проектите. Съветът ми е да се забърза работата в Държавен фонд „Земеделие“.

Според нея много голям проблем създават и банките – те трудно отпускат кредити и изискват ипотека на имущество, въпреки че бенефициентът представя сключен договор с Държавната агенция. Тук идва и друг проблем – като изтеглят кредит, бенефициентите трябва да започнат веднага да погасяват, но нямат средства за това. „По тази причина трябва да има гратисен период, за да могат земеделците да получат целево финансиране и тогава да започнат да погасяват сумата от кредита“, категорична е директорката на Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54.

 

Източник: https://selo.bg/