Ставките по схемата за пръсканията да са минимум 470 лв./ха с ДДС през пролетта и 200 лв./ха през есента, предлагат браншовици

Безвъзмездна еднократна помощ за купуване на минерални торове и увеличаване на ставката, определена в схемата за пръскания, са мерки от спешен порядък за овощарите, заяви пред Агри.БГ Живка Гроздева, председател на Асоциация на овощарите в България.

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

Тя обяви, че редица от браншовите организации в сектора вече са запознали новото ръководство на земеделското министерство с належащите проблеми в производството на плодове и настояват в писмо до министъра за спешни мерки, които да помогнат на овощарите да се справят с увеличението на цените на горивото, електроенергията, минералните торове, продуктите за растителна защитa, както и цената на труда.

Нормализиране на цените на азотните торове не се очаква поне до края на 2022 г. Още по-притеснени сме от факта, че след няколко седмици търсенето на минерални торове от производителите на плодове тепърва ще започне, а не знаем как това ще се отрази на вече рекордните цени на пазара за торове. Ние, производителите на плодове, не можем да компенсираме увеличението в цените на факторите за нашето производство, като увеличим цените, на които предлагаме своите продукти”, пише в писмото до министър Иванов, подписано от Асоциация на овощарите в България, Съюз на овощарите в България Димитричка, Добруджански овощарски съюз, Национален съюз на градинарите и Съюз на дунавските овощари.

От бранша настояват за увеличение на размера на финансовата подкрепа на площ по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

Овощарите считат, че в този си вид схемата е морално остаряла и неефективна предвид настоящите реалности в производството, като припомнят, че от началото на прилагането ѝ през 2014 г. ставките са едни и същи – 270 лв. с ДДС на ха площ през пролетния период и 100 лв. с ДДС на ха площ през есенния период. За това време те пресмятат ръста в цените на препаратите за растителна защита.

„Карбамидът е повишил цената си до пролетта на 2021 г. с около 30-40%, а през втората половина на годината с още 400- 500 % . Информацията, с която разполагаме е, че това увеличение ще се задържи поне до края на 2022 г. Очаква се и недостиг на минерални торове през пролетта на 2022 г.”, подчертават от сектора.

Те изтъкват и факта, че „чрез участието си за държавната помощ един овощар би могъл да получи финансова подкрепа за много малка част от общия брой третирания и общото количество препарати за растителна защита (ПРЗ), необходими за една овощна култура (особено ябълки)”.

Овощари: Новото подпомагане по схемата е нужно да бъде минимум:  470 лв./ха с ДДС  през пролетта и 200 лв./ха с ДДС през есента.

Другото искане на сектора е разработване на схема на безвъзмездна държавна помощ за целево финансово подпомагане за закупуване на минерални торове – азотни и комбинирани. 

„Мярката, която предлагаме, може да бъде и с по-кратък срок на действие (например само за 2022-а година) и да се приложи под формата на еднократно плащане (максимална определена сума) за единица наторена площ (ха), въз основа на фактури за закупени, разрешени за ползване торове от страна на земеделския производител”, предлагат браншовите организации и заявяват, че ролята на такова подхранване в отглеждането на овощни видове е неоспорима.

„Подчертавам, че ние не желаем да увеличаваме нормите на торене, а да можем да вложим минималното необходимо количество минерални торове на растенията за производство, за да бъдем конкурентноспособни на пазара, където освен български се предлагат и огромни количества вносни плодове”, коментира представителят на сектора.

Живка Гроздева: Много е важно да се действа бързо от страна на министерството, защото наближава периодът за стартиране на прием на заявления по схемата за борба с вредителите в зимния период. Относно второто ни искане – също трябват бързи решения, защото кампанията по торене на растенията започва след няколко седмици.

Тя припомни още, че тези проблеми и искания са били отнесени до агроминистерството още през есента, по време на служебното управление, но, за съжаление, не са предприети действия по тях. Сега овощарите се надяват, че направените управленски заявки за подкрепа на родното производство, ще намерят реализация в работещи и навременни мерки за спасяването на производителите.
Източник: https://agri.bg/